Informācija presei
Šī gada 15. novembrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns pasniedza Tieslietu ministrijas apbalvojumus – Atzinības rakstus, „Zelta” un „Sudraba” spalvas, Goda diplomus un īpašos tieslietu sistēmas apbalvojumus – Goda zīmes. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns pasākuma atklāšanas uzrunā teica: „Dzimšanas dienu parasti svin ģimenes lokā. Tieslietu ministrija bija pirmā, kuru jau nākamajā dienā nodibināja jaunizveidotā Latvijas valsts 1918. gadā, tādējādi liekot pamatu tieslietu sistēmas izveidei. Tāpat kā mūsu valstij, mums šogad aprit 94. gadskārta. Un jau 15 gadus ir izveidojusies tradīcija, ka Valsts svētku priekšvakarā visa tieslietu ģimenes saime pulcējas kopā, lai sveiktu savus izcilākos darba darītājus. Mūsu vidū ir 78 kolēģi, kuriem par īpaši godprātīgu darbu mēs šodien teiksim paldies. Tas ir daudz. Tas nozīmē, ka mēs strādājam ar atdevi un apzinīgi stiprinām savu tieslietu sistēmu, lai mūsu valstij būtu skaidrāka un skaistāka nākotne. Es personīgi vēlos pateikties ikvienam no jums, par to, ka esat izvēlējušies strādāt tieslietu jomā, jau tādējādi apliecinot pārliecību par tiesiskuma pamata svarīgumu. Paldies jums visiem!” Svinīgajā pasākumā ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi apbalvoja: Latvijas Republikas ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru un Satversmes aizsardzības biroja direktoru Jāni Kažociņu. Ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi apbalvoja: Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāni Kristīni Stradu-Rozenbergu, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu, Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatori Edīti Vernušu, bijušo Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatoru Vilni Vietnieku, zvērinātu advokātu Egīlu Radziņu, Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Mārtiņu Lazdovski, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci, Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāju, tiesnesi Annu Biksinieci. Ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi apbalvoja: Madonas rajona prokuratūras virsprokuroru Vilni Burku, Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurori Irinu Aleksejevu, Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokuroru Agni Pormali, bijušo Talsu rajona prokuratūras virsprokurori Antru Grosbahu, zvērinātu advokāti Viju Ritenbergu, zvērinātu advokāti Baibu Stūrīti, zvērinātu advokāti Anitu Riekstiņu, bijušo zvērinātu notāri Elitu Markeviču, zvērinātu tiesu izpildītāju Anitu Kalniņu, zvērinātu tiesu izpildītāju Inesi Boži, zvērinātu tiesu izpildītāju Aiju Kalniņu, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju, tiesnesi Zitu Kupci, Cēsu rajona tiesas priekšsēdētāju, tiesnesi Daci Blūmu. Tieslietu ministrs svinīgajā pasākumā I pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un „zelta” spalvu pasniedza: Tieslietu ministrijas Personālvadības nodaļas vadītājai Airisai Auzānei, Tieslietu ministrijas Finanšu departamenta direktorei Ligitai Lapinskai, VAS „Tiesu namu aģentūra” valdes loceklei Santai Sausiņai, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktorei Irēnai Kucinai, Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktorei Initai Ilgažai, Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juriskonsultam Uldim Zemzaram, Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurorei Sandrai Kerno, Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas virsprokurorei Unai Brenčai, majorei, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iļģuciema cietuma priekšniecei Valentīnai Maļcānei, VSIA „Latvijas Vēstnesis” Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājam Aigaram Bērziņam, bijušajai Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniecei, tiesnesei Ausmai Tamkovičai, Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Ingūnai Amoliņai, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājai, tiesnesei Ilzei Freimanei, Kurzemes apgabaltiesas tiesnesei Inārai Rozītei. II pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu pasniedza: Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta sabiedrisko attiecību speciālistei Evijai Liepaskalnei, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas juriskonsultei Evitai Jurēvicai, Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas juriskonsultei Natālijai Laveniecei-Straupmanei, Tieslietu ministrijas Brīvo juridisko profesiju departamenta direktora vietniecei Jeļenai Bārbalei, Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Monikai Litauniecei, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākajam referentam Valdim Pusvācietim, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Projektu īstenošanas nodaļas vecākajai referentei Egijai Vimbai, Valsts valodas centra Administratīvās nodaļas galvenajai grāmatvedei Tatjanai Šaveiko, Valsts tiesu ekspertīžu biroja Tehnisko ekspertīžu departamenta vecākajam tiesu ekspertam Jurijam Gorbenko, Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības vadītājam Jurim Ragovskim, Patentu valdes Publikāciju nodaļas vadošajai speciālistei Renātei Lācei, Juridiskās palīdzības administrācijas Nodrošinājuma nodaļas vecākajai referentei Sarmītei Mazurai, zvērinātai advokātei Kristīnei Ozolai, VSIA „Latvijas Vēstnesis” LV portāla galvenajai redaktorei Zaidai Kalniņai, VAS „Tiesu namu aģentūra” informācijas sistēmu administratoram Madaram Kulbergam, Tiesu administrācijas Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājai Agnijai Karlsonei, Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Lolitai Andersonei, Rēzeknes tiesas tiesnesei Irēnai Skrulei, Rēzeknes tiesas tiesas sēžu sekretārei Veronikai Milašai. Tieslietu ministrijas Goda diplomu pasniedza: Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Kancelejas nodaļas vecākajai lietvedei Ilzei Zilbergai, Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsultei Signei Zaprauskai, Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Konstitucionālo tiesību nodaļas juriskonsultei Ivetai Brīnumai, Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas referentei Diānai Līcītei, Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsultei Inesei Začai, Tieslietu ministrijas Brīvo juridisko profesiju departamenta juriskonsultei Dainai Bahai, Tieslietu ministrijas Tiesiskās sadarbības departamenta Tiesu sadarbības nodaļas juriskonsultei Vinetai Lecinskai-Krutko, Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības nodaļas juriskonsultei Zanei Ercumai, Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta referentei Zanei Zaharevskai, Valsts valodas centra Valodas kontroles nodaļas vecākajai inspektorei Veltai Miškei, Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Nacionālo zīmju nodaļas vadošajai ekspertei Ilzei Kortei, valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” Stratēģiskās plānošanas un normatīvo aktu izstrādes departamenta direktora vietniekam Mikam Čeveram, virsniekvietniekam, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jelgavas cietuma Uzraudzības daļas jaunākajam inspektoram Vjačeslavam Tapeiko, Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas valsts notāram Armandam Bikovskim, Uzņēmumu reģistra Bauskas reģionālās nodaļas vadītājai-valsts notārei Ligitai Dāboliņai, Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona informācijas nodaļas vadītājai Agitai Mežraupai, Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona Lietvedības nodaļas vadītājai Kristīnei Romanovai, Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas Administratīvās nodaļas vecākajai referentei Evitai Griķei, Tiesu administrācijas Kancelejas vadītājai Lienei Narvidai, Rīgas apgabaltiesas arhivārei Tamārai Dzintarei, Administratīvās apgabaltiesas tiesneša palīdzei Lindai Seņavskai, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja palīdzei Oksanai Hvostovai, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja palīgam Andrim Škutānam. Svinīgā pasākuma fotogalerija pieejama šeit! Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lvTālr.: 67036712, 25435652 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lvhttp://twitter.com/tieslietaswww.flickr.com/photos/tieslietas/