Informācija presei
Svinīgajā pasākumā tiks godināti tieslietu sistēmas darbinieki
Šī gada 20. novembrī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai un Tieslietu ministrijas 97. dzimšanas dienai notiks svinīgs pasākums, kurā tiks pasniegti vairāki apbalvojumi – Ministru kabineta Atzinības raksti, „Zelta” un „Sudraba” spalvas, Goda diplomi un īpašie tieslietu sistēmas apbalvojumi – Goda zīmes, kurus pasniegs ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Svinīgajā pasākumā ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi apbalvos: Augstākās tiesas Administrācijas vadītāju Sandru Lapiņu, Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokuroru Māri Stradu, Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokuroru Gintu Bērziņu, Gulbenes rajona prokuratūras virsprokuroru Aivaru Circenu, Latvijas Republikas Prokuratūras Administratīvā direktora dienesta Prokuratūras darbinieku personāla nodaļas vadītāju Eviju Gaiķēnu, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesi Anitu Poļakovu, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesi Andu Briedi,  zvērinātu advokāti Edīti Purmali un Nelliju Ūdri, zvērinātas notāres Ingu Dreimani un Zitu Dombrovsku, zvērinātu tiesu izpildītāju Ivetu Kruku, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes grāmatvedi Iru Misāni, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktori Olgu Zeili, Rīgas rajona tiesas tiesnesi, tiesas priekšsēdētāju Inesi Siliņeviču. Ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi apbalvos: Vidzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurori Ligitu Vehi, bijušo LR Satversmes tiesas tiesnesi Kristīni Krūmu, zvērinātu tiesu izpildītāju Andri Spori, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos Irēnu Kucinu, Uzturlīdzekļu garantiju fonda direktoru Edgaru Līcīti, Latgales apgabaltiesas tiesnesi, tiesas priekšsēdētāju Andri Strautu, Zemgales apgabaltiesas tiesnesi, tiesas priekšsēdētāju Ingunu Preisu. Ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi apbalvos: LR Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāju, bijušo tieslietu ministru, Gaidi Bērziņu. Ar Tieslietu ministrijas Goda diplomu apbalvos: Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Kancelejas nodaļas vecāko lietvedi Baibu Leināti, tieslietu ministra padomnieci Aiju Rozenu, Valststiesību departamenta lietvedības pārzini Aneti Porgu, tieslietu ministra biroja sekretāri Montu Strazdiņu, Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsulti Kintiju Bajāri-Grīnbergu, Valsts probācijas dienesta projekta koordinatoru Jāni Nicmani, Patentu valdes departamenta "Patentu tehniskā bibliotēka" vadošo bibliotekāri patentu informācijas jautājumos Evitu Landi, Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Jēkabpils reģionālās nodaļas vadītāju-valsts notāri Ivetu Ieviņu, Uzņēmumu reģistra Kontroles nodaļas vadītāju-valsts notāri Lindu Bespalovu, Juridiskās palīdzības administrācijas Lietvedības nodaļas vadītāju Līgu Pakalni, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Finanšu nodaļas vadītāju Ēriku Peiperi, Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Izpildu lietu reģistra nodaļas vadītāju Rihardu Daniševski, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētāja palīdzi Unu Zīrāku, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša palīdzi Sarmīti Purvinsku, Valmieras rajona tiesas tiesneša palīdzi Intu Neļķi un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas konsultanti Sandru Onuci. Ar II pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu apbalvos: Tieslietu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktora vietnieci Artu Vīganti, tieslietu ministra padomnieci Agnesi Kažmeri, Juridiskā departamenta Tiesvedības nodaļas juriskonsulti Sigitu Renckulbergu, Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas juriskonsulti Dzintru Švarcu, Tiesiskās sadarbības departamenta Bērnu lietu sadarbības nodaļas juriskonsulti Līvu Upenu,  Stratēģijas departamenta vecāko referenti Baibu Spalviņu, tieslietu ministra preses sekretāru Andri Vitenburgu, Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori Daci Pelši, Valsts tiesu ekspertīžu biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu ekspertu Valdi Veseru, Valsts probācijas dienesta Daugavpils teritoriālās struktūrvienības vadītāju, Česlavu Koržeņevski, Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Nodrošinājuma daļas priekšnieku, pulkvežleitnantu Viktoru Karklinu, Maksātnespējas administrācijas Finanšu departamenta galveno grāmatvedi Dignu Brenci, Patentu valdes Administratīvā departamenta juriskonsulti Lindu Zommeri, Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju Judīti Jēģeri, Valsts zemes dienesta Informācijas tehnoloģiju departamenta Infrastruktūras daļas datortīkla administratoru Donātu Beloborodko, Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītāju Sandru Ķuzi, Tiesu administrācijas Finanšu un administratīvā departamenta Finanšu nodaļas vadītāju Eviju Krauzi, īgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi Sanitu Rūtenbergu, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi Skaidrīti Hrebtovu, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Dainidu Sarmu un Administratīvās rajona tiesas tiesnesi Ojāru Priedīti. Savukārt ar I pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un „zelta” spalvu apbalvos: Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāju Baibu Lielkalni, tieslietu ministra biroja vadītāju Līgu Ādamsoni, Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta direktori Jekaterinu Beļesovu, Tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāru Jāni Iesalnieku, Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vadītāju Intu Remesi, tieslietu ministra padomnieku Edgaru Stafecki, bijušo tieslietu ministra padomnieci Inu Kļaviņu, Valsts probācijas dienesta projekta vadītāju Imantu Jurevičius, Valsts valodas centra Administratīvās nodaļas vadītāju Ievu Lībķenu, Valsts zemes dienesta Informācijas tehnoloģiju departamenta Infrastruktūras daļas galveno datu bāzes vadītāju Ievu Lauberti, Saldus rajona tiesas tiesnesi Gunitu Galiņu, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi Aiju Orniņu, Satversmes tiesas padomnieku Sandiju Statkus.