Informācija presei
Šodien, 29.janvārī, Ministru kabinets atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu „Zvērinātu tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmena norises un vērtēšanas kārtība”, kurš nosaka stingrākas prasības zvērināta tiesu izpildītāja kvalifikācijas eksāmena nokārtošanai un paredz efektivizēt zvērinātu tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmena rezultātu vērtēšanas kārtību. Zvērināta tiesu izpildītāja kvalifikācijas eksāmenam ir divas daļas – pirmajā daļā eksaminējamais sniedz atbildes uz 45 testa jautājumiem, otrajā daļā sniedz risinājumu juridiskai problēmai. Eksāmena pirmo daļu komisija vērtē, nosakot pareizo atbilžu skaitu aizpildītajā testā. Noteikumu projekts nosaka izmaiņas eksāmena pirmās un otrās daļas vērtēšanas kartībā. Proti, tiek pazemināta eksāmena pirmajā daļā pieļaujamo kļūdaino atbilžu skaitu. Eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja eksaminējamais ir pareizi atbildējis uz ne mazāk kā 32 (iepriekš 27) no 45 testā iekļautajiem jautājumiem. Savukārt eksāmena otrā daļā tiks vērtēta desmit ballu sistēmā, līdzšinējo piecu ballu sistēmā. Tādējādi eksaminējamais tiks novērtēts ar objektīvu un atbilstošu vērtējumu, ņemot vērā viņa faktiskās zināšanas un spējas. Nesašaurinot pašreiz noteikto eksaminācijas komisijā iekļaujamo personu loku, turpmāk eksaminācijas komisijas sastāvā tiks iekļautas septiņas personas, šobrīd esošo deviņu personu vietā. Attiecīgi tiks mainīts eksāmena komisijas kvorums, paredzot, ka eksāmenu var uzsākt un tas uzskatāms par notikušu, ja komisijas darbā piedalās ne mazāk kā pieci komisijas locekļi. Tāpat noteikumu projekts paredz, ka eksāmena protokolu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē, bet otrs tiek nodots Tieslietu ministrijai. Noteikumu projekts precizē kārtību, kādā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome informē zvērinātus tiesu izpildītājus par kvalifikācijas eksāmena norises vietu un laiku, kā arī kārtību, kādā eksaminējamie tiek informēti par eksāmena rezultātiem. Ar noteikumu projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Papildu informācija:  Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv   http://twitter.com/tieslietas