Informācija presei
Tieslietu ministrija īsteno projektu „Atbalsts Moldovas tieslietu sistēmas institucionālās kapacitātes stiprināšanai”, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2012.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.182 „Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2012.gadam”. 2012.gada septembrī notika Latvijas delegācijas (Tieslietu ministrijas, Augstākās tiesas un Tiesu administrācijas pārstāvju) iepazīšanās vizīte Moldovā. No 2012.gada 30.oktobrim līdz 2012.gada 2.novembrim Latvijā uzturas Moldovas delegācija - Moldovas Tieslietu ministra padomnieks, Moldovas Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas un Probācijas dienesta pārstāvji. Vizītes laikā Moldovas tieslietu sistēmas pārstāvji iepazīstas ar Latvijas tieslietu sistēmu, īpaši pievēršot uzmanību tiesu modernizēšanas, juridiskās palīdzības sniegšanas un probācijas jautājumiem. Moldovas pārstāvji apmeklē Tieslietu ministriju, tās padotībā esošas iestādes (Tiesu administrāciju, Valsts probācijas dienestu, Juridiskās palīdzības administrāciju), kā arī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi un Latvijas Zvērinātu notāru padomi.