Informācija presei
Šodien, 15.janvārī, Ministru kabinets pieņēma Tieslietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”, kas nosaka, ka minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam paliek nemainīgs. Noteikumu projekts paredz, ka katra vecāka pienākums ir nodrošināt savus bērnus ar vismaz noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Proti, katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir 25 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, šobrīd tie ir 50 latu un katram bērnam no 7 - 18 gadu vecuma sasniegšanai minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir 30 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, šobrīd tie ir 60 latu. Ar noteikumu projektu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 28611915 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv   http://twitter.com/tieslietas