Tieslietu ministrija informē, ka š. g. 25. martā sadarbībā ar Eiropas Komisiju tiek rīkots informatīvais seminārs par Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” un „Krimināltiesības” (turpmāk – EK īpašās programmas) konkursa nosacījumiem. 2007. gada 25. septembrī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Padome apstiprināja īpašo programmu „Civiltiesības” 2007. – 2013. gadam, savukārt 2007. gada 12. februārī ES Padome apstiprināja īpašo programmu „Krimināltiesības” 2007. – 2013. gadam. Minēto programmu ietvaros Eiropas Komisija katru gadu izsludina atklātus projekta konkursus, kuros iestādes, ja tās atbilst konkursa prasībām, var iesniegt projekta pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai. Ņemot vērā minēto, informatīvajā seminārā Eiropas Komisijas pārstāvji informēs par EK īpašo programmu vispārīgajiem nosacījumiem, projekta konkursa rezultātiem EK īpašo programmu 2009. gada atklāta konkursa ietvaros, projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas prasībām nākamajos atklātajos konkursos, projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem, kā arī jaunās informācijas sistēmas „PRIAMOS” izmantošanas iespējām. Informatīvā semināra mērķa grupa ir pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un to padotībā esošajām iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, kā arī pārstāvji no universitātēm.