Informācija presei
Šodien, 19.jūlijā, Ministru kabinets pieņēma zināšanai Tieslietu ministrijas (TM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas pārvietošanu uz citām telpām. Ēku, kurā atrodas tiesas, saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas vienošanos, plānots nodot Krievijas Federācijas vēstniecības vajadzībām. Tādējādi TM uzdots līdz 2012.gada 1.jūlijam nodrošināt abas tiesas ar citām darba telpām. Pašlaik abu tiesu darba telpas neatbilst tiesu darba specifikai gan pēc telpu izvietojuma, gan tehniskā stāvokļa, gan platības. TM piedāvātais risinājuma variants paredz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu izvietot Administratīvās apgabaltiesas ēkā, kas atrodas Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, savukārt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Administratīvās apgabaltiesas vajadzībām būvēt jaunu ēku Rīgā, Baldones ielā 1/Slokas ielā 37a. Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Administratīvās apgabaltiesas izvietošana vienā ēkā nodrošinātu abu tiesu klientiem ērtāku un operatīvāku tiesas pakalpojumu saņemšanu un ļautu samazināt tiesu administratīvos izdevumus un optimizētu abu tiesu darbu. Piedāvātā risinājuma īstenošana uzdota VAS „Tiesu namu aģentūra”, jo tās līdzšinējā darbība līdzīgos projektos apliecina, ka aģentūra ir pieredzējušākais tiesu ēku būvniecības projektu realizētājs valstī. Tiesu ēkas nodošana ekspluatācijā varētu tikt veikta 2012. gada otrajā vai trešajā ceturksnī. Līdz minēto pasākumu īstenošanai abas tiesas turpinās darbu esošajās telpās Antonijas ielā 6/Pumpura ielā 1. TM ar Finanšu ministriju vēl jāvienojas par projekta tehniskiem jautājumiem: jāidentificē riski, ja netiek ievēroti būvniecības termiņi, kā arī jāprecizē pārcelšanās izdevumi. Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/