Ministru kabinets šodien akceptēja grozījumus likumā par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, lai precizētu, kā izpildāms kriminālsods – arests, kas noteikts kā sods personām, kuras nav izpildījušas tiesas noteikto naudas sodu vai piespiedu darbu.  Līdz ar grozījumiem likumā tiks noteikts, ka personas, kurām tiesa aizstāj vai ir aizstājusi līdz šā nosacījuma spēkā stāšanās dienai neizciesto sodu — piespiedu darbu vai naudas sodu ar arestu, izcieš to daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma vidējā pakāpē. Kā norāda likumprojektu autori, tādejādi Ieslodzījuma vietu pārvaldei neradīsies problēmas šo personu izvietošanā, vienlaikus nodrošinot ieslodzījuma vietu darbību ierobežota finansējuma apstākļos. Personu, kam piespiedu darbs vai naudas sods aizstāts ar arestu, izvietošanas soda izciešanas režīma pakāpē, tiesību nodrošināšanai šādā gadījumā ir nepieciešama mazāka brīvības atņemšanas iestādes personāla iesaiste. Daļēji slēgtā cietuma vidējā pakāpē personas netiek izvietotas kamerā un drīkst pārvietoties pa noteiktu teritoriju, tām ir atļauti kontakti ar citiem notiesātajiem u.tml. Šīs personas brīvības atņemšanas iestādes darbiniekiem nebūs jāpavada uz tikšanos, telefona sarunu, tikšanos ar advokātu utt. Tādejādi šo izmaiņu rezultātā samazināsies valsts institūciju personāla resursu izmantošana konkrētā kriminālsoda izpildei. Tomēr šos ietaupījumus nav iespējams novērtēt konkrētos skaitļos. Pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegtajiem datiem, 2009. gadā laikā vidēji par 50% ir pieaudzis personu skaits, kam piespiedu darbs vai naudas sods aizstāts ar arestu un minētajā laikā posmā no ieslodzījuma vietām atbrīvota 91 persona. Lai sakārtotu šo jautājumu, izmaiņas tiks veiktas arī citos likumos, piemēram, Sodu izpildes kodeksā. Likuma grozījumi jāpieņem Saeimai. Ar pilnu likumprojekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv