Informācija presei
Tiesību praktiķiem notiks apmācību kurss par cilvēku tirdzniecības izskaušanu
Šī gada 26. un 27.septembrī notiks divu dienu apmācību kurss „Cilvēktirdzniecības atpazīšana, izmeklēšana, novēršana kā efektīvs ierocis noziedzīgā fenomena izskaušanai”. Apmācību kurss ir paredzēts praktiķiem - tiesnešiem, prokuroriem un policijas darbiniekiem.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns pauž pārliecību, ka par šo aktuālo problēmu ir jārunā skaļi: „Šī ir plašākā sabiedrībā neapjausta, bet ļoti bīstama problēma. Šodienas globalizācijas rezultātā, kad cilvēki pasaules un interneta telpā var viegli pārvietoties, arhaiskā cilvēku tirdzniecība ir kļuvusi par kliedzošu aktualitāti. Latvijā pārsvarā cilvēki iekrīt šādās „lamatās” nezināšanas un izmisuma, kuru rada naudas trūkums, dēļ. Esmu pateicīgs šī semināra rīkotājiem, kuru galvenais uzdevums  ir ne tikai tiesību praktiķu, bet arī sabiedrības izglītošana un vērtību līmeņa celšana. Esmu pārliecināts, ka speciālisti pētīs un pievērsīs sabiedrības uzmanību šai problēmai un brīdinās cilvēkus no iespējamiem riskiem.”
Apmācību kursa mērķis ir veicināt praksi kā atpazīt, izmeklēt un novērst cilvēku tirdzniecību un padarīt izmeklēšanu par efektīvu rīku gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tāpat apmācību kursa mērķis ir iepazīstināt ar veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu, apkarošanu un cietušo aizsardzību Apmācību kursa laikā ar savu pieredzi dalīsies ārvalstu lektori no Lietuvas, Beļģijas un Apvienotās karalistes. Lektori iepazīstinās ar Eiropas Savienības direktīvu par cilvēku tirdzniecības novēršanu un jaunākajām tendencēm cilvēku tirdzniecībā. Tāpat apmācību kursa laikā uzstāsies pārstāvji no Valsts policijas un Ģenerālprokuratūras, kuri informēs par iestāžu sadarbību, izmeklēšanas taktiku un tās īpatnībām cilvēku tirdzniecības lietās. Savukārt patvēruma „Drošā māja” valdes priekšsēdētāja stāstīs par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem cilvēktirdzniecības upuriem Latvijā.
Patvēruma „Drošā māja” valdes priekšsēdētāja Sandra Zalcmane: „Lai gan sociālekonomiskā situācija uzlabojas, Latvija vēl joprojām ir cilvēktirdzniecības upuru izcelsmes valsts, un šobrīd nav novērojama tendence upuru skaitam samazināties - statistiski tā ir palikusi iepriekšējo gadu līmenī. Kā rāda biedrības regulāri veikto preventīvo kampaņu rezultāti, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus upuriem, joprojām aktuāla ir starpinstitucionālā sadarbība un speciālistu izglītošana par cilvēku tirdzniecību.”
Apmācību kurss organizēts Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 „Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā” ietvaros. Darba kārtība             Mediju ievērībai: Mediji ir laipni aicināti pieteikties intervijai ar kādu no lektoriem, iepriekš sazinoties pa e-pastu Sigita.Vasiljeva@tm.gov.lv vai zvanot 67036739. Apmācību kurss notiks Latviešu biedrības namā, „Baltajā zālē”, Merķeļa ielā 13. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv