Informācija presei
Tieslietu ministra balvu „Jaunrade tiesiskai Latvijai” 2014 saņem Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta direktors Raivis Kronbergs
Par inovatīvu pieeju savā ikdienas darbā tieslietu jomā, par īpašu un personisku ieguldījumu ministrijas kolektīva saliedēšanā, paaugstinot Tieslietu ministrijas darbinieku motivāciju tiesiskuma stiprināšanā, ministra balvu „Jaunrade tiesiskai Latvijai ”2014  šogad saņēma Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta direktors Raivis Kronbergs.
„Šī balva man ir motivācija turpmākajam darbam un vienlaikus tā ir atziņa, ka tavs darbs ir novērtēts un pamanīts. Milzīgs paldies par to! Bet es šodien nestāvētu Jūsu priekšā un rokās neturētu šo ministra balvu, ja nebūtu ikviens no jums, jo darbs, kas tika un tiek veikts, nav izdarāms vienam, tas ir kopīgs darbs ar visu jūsu iesaistīšanos un atbalstu. Tāpēc varu teikt, ka šogad šī balva ir mūsu kopīgā balva, kuru esam godam nopelnījuši, strādājot ne tikai ikdienas darbu, bet ziedojot arī savu brīvo laiku, kas tika atņemts ģimenēm, bet tas viss valsts un sava darba labā. Tāpēc vēlreiz milzīgs paldies par to un novēlu visiem tā turpināt, strādāt, stiprināt un godāt savu darbu tiesiskā Latvijā!” saņemot ministra balvu „Jaunrade tiesiskai Latvijai”, saviem kolēģiem teica R.Kronbergs.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, ievadot tieslietu sistēmas 95. jubilejas gadu, iesāka jaunu tradīciju: ieviesa ministra apbalvojumu „Jaunrade tiesiskai Latvijai”. Tieslietu ministrs balvu pasniedz vienu reizi gadā vienam nozares darbiniekam kā pateicību un atzinību par iepriekšējā gadā veikto radošo ieguldījumu tieslietu sistēmas efektivizēšanā. Tieslietu ministrs vēlas, lai šī apbalvojuma ieviešana motivētu ikvienu tieslietu sistēmā strādājošo meklēt jaunus risinājumus ikdienas darbā, „atmodinātu radošo garu, kas snauž katrā no mums”, kas rezultātā uzlabotu visu tieslietu nozares darbu. Tieslietu ministra balvu „Jaunrade tiesiskai Latvijai” 2013 izveidoja mākslinieks Artis Nīmanis, idejiskā sadarbībā ar mākslinieku Ivaru Mailīti. Pirmo radošuma balvu tieslietu sistēmā saņēma Edgars Līcītis - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors - par mūsdienīgu pieeju un risinājumiem, kuri dubultā apmērā ietekmēja izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanu. Arī šogad balvu ir darinājis Artis Nīmanis (An@Angel). Balvas pamatu veido caurspīdīgs stikla pamats ar gaisa burbuļu ieslēgumu, kas simbolizē organizācijas caurspīdīgumu, akcentē valsts tiesiskuma pamatus un iestādes komunikāciju ar sabiedrību. Balvas augšējā daļa veidota no melna, balta un caurspīdīga stikla, simbolizē enerģiju, liesmu un radošumu. Šie raksturlielumi ietverti vienotā likumdošanas rāmī - kubā, kas savukārt simbolizē  tiesiskumu. Balvas galvenā ideja ir apvienojusi četrus mūžīgos pasaules galvenos elementus - zemi (stikla radīšanas pamatelements), uguni (kas nepieciešams stikla apstrādei, lai iegūtu vēlamo materiālu un formu), gaisu (kas ietverts stiklā veidojot tā unikālo izskatu) un ūdeni (vitāli nepieciešams elements stikla apstrādes gaitā), tādā veidā veidojot spēcīgu elementu kopumu, kas piešķir jēgu un papildina balvas radīšanas un iedibināšanas ideju. Bet klāt visam, ministrs pasniedzot balvu, pievieno vēl  piekto elementu – ministrijas darbinieku mīlestību. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv