Informācija presei
Tieslietu ministra balvu “Jaunrade tiesiskai Latvijai” 2016.gadā saņem IeVP priekšniece Ilona Spure
Tieslietu ministra balvu “Jaunrade tiesiskai Latvijai 2016” par radošu ieguldījumu tiesiskuma veicināšanā Dzintars Rasnačs pasniedzis Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) priekšniecei Ilonai Spurei. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka, šogad vērtējot vairākus kandidātus ministra balvai, īpaši jāatzīmē IeVP priekšniece Ilona Spure, kuras pārziņā ir ļoti atbildīga joma un kura bijusi ļoti radoša – uzņēmusies iniciatīvu, meklējusi jaunus risinājumus savā darbā, tādējādi sniedzot ieguldījumu tiesiskas valsts stiprināšanā. Ministrs Dzintars Rasnačs atzīst, ka, pateicoties IeVP priekšnieces iniciatīvai, Latvijā tika ieviesti starptautiskajām prasībām atbilstoši risinājumi ieslodzīto sadzīves apstākļu un ieslodzījuma vietu infrastruktūras uzlabošanā. IeVP īstenotie pasākumi liecina par kardinālu attieksmes maiņu no postpadomju sistēmai raksturīgās ieslodzīto izolācijas politikas uz starptautiskiem cilvēktiesību standartiem atbilstošiem risinājumiem ieslodzījuma vietu sistēmā. Īpaša uzmanība ir pievērsta ieslodzīto resocializācijas vajadzībām, riskiem izdarīt jaunus noziegumus un to mazināšanai atbilstošas sodu izpildes sistēmas veidošanai. Tieslietu ministrs atzinīgi novērtē Ilonas Spures vadībā veiksmīgi īstenotos un arī turpmāk plānotos ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanas pasākumus, piemēram, nodrošinot jaunas atkarību mazināšanas iespējas ieslodzītajiem un atbalsta programmas ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai, lai veicinātu viņu veiksmīgu atgriešanos sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū. Lai paaugstinātu resocializācijas sistēmas efektivitāti, IeVP uzsākusi arī savu darbinieku atlases un viņu apmācības sistēmas pilnveidi, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus. Tieslietu ministrs uzskata, ka IeVP priekšnieces Ilonas Spures galvenais sasniegums ir tas, ka viņas vadības laikā Latvijas ieslodzījuma vietu sistēma ir kļuvusi daudz atvērtāka sabiedrībai, t.sk. sadarbībai ar nevalstisko sektoru un citām valsts iestādēm, īpaši ar Valsts probācijas dienestu. Viņas iedrošināti ieslodzījuma vietu speciālisti aktīvi piedalās diskusijās, kā pilnveidot ieslodzījuma izpildi un ieviest citu valstu labāko pieredzi, uzsver tieslietu ministrs. Tieslietu ministra balva “Jaunrade tiesiskai Latvijai” ir dibināta 2013.gadā un tā tiek pasniegta reizi gadā kā atzinība kādam tieslietu sistēmas darbiniekam par radošu ieguldījumu tieslietu sistēmas efektivizēšanā. Balvas ieguvēji iepriekšējos gados ir Edgars Līcītis, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors; Raivis Kronbergs, tobrīd Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta direktors, tagad – valsts sekretārs; Irēna Kucina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos un Edvīns Balševics, Tiesu administrācijas direktors.   FOTO: Toms Norde Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.