Tieslietu ministra Dzintara Rasnača paziņojums
Tieslietu ministrija secina, ka no pašiem pamatiem jāpārvērtē pagājušajā gadā Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotās VDK dokumentu zinātniskās izpētes komisijas struktūra un darbības modelis, lai nākotnē tas būtu atbilstošāks pētniecības zinātniskās neatkarības, pētnieku atalgojuma un sabiedrības interešu nodrošināšanai. Šo izvērtēšanas procesu veiksim tuvāko nedēļu laikā. Tieslietu ministrija uzskata, ka strukturāli reformētajai komisijai nākotnē jādarbojas funkcionālāk, nekā to paredz pašreizējais Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais modelis, ko Tieslietu ministrijai nācās pārņemt.