Tieslietu ministra Gaida Bērziņa prioritārie uzdevumi
1. Tiesu varas reputācijas stiprināšana –
 • Turpināt pārskatīt tiesu darbības teritorijas - Tiesu namu koncepcijas iedzīvināšana: risināt nevienmērīgas tiesu noslodzes, lietu izskatīšanas termiņu, nepietiekamo tiesnešu skaita un lietu sadales nejaušības principa nostiprināšanas jautājumus;
 • vienotas tiesu prakses stiprināšana;
 • tiesu darbinieku atalgojuma celšana;
 • vienotas disciplināratbildības sistēmas modeļa izveide, lai nodrošinātu tiesu sistēmas caurskatāmību.
2. Maksātnespējas un šķīrējtiesu reformu pabeigšana un ieviešana dzīvē -
 • stiprināt kreditoru aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesā;
 • maksātnespējas administratoru profesijas reformu: uzraudzības un izglītības sistēmas pilnveidošana; administratoru atbildības stiprināšana;
 • elektronisko izsoļu ieviešana spriedumu izpildes un maksātnespējas procesā, kas veicinās godīgas konkurences nodrošināšanu, vienkāršos izsoles procesu un padarīs to pieejamāku un ekonomiskāku;
 • Šķīrējtiesu likuma un atbilstošo grozījumi Civilprocesa likumā ieviešana, ar mērķi – nodrošināt esošo šķīrējtiesu darbības kvalitāti, aktualizēt šķīrējtiesu sarakstu, samazinot to skaitu. 3. Kriminālsodu izpildes modernizācija, drošības līmeņa celšana ieslodzījumu vietās -  
 • Jaunu ieslodzījuma vietu būvniecība: 22.jūlijā MK pieņēma lēmumu par jauna cietuma būvniecību Liepājā, bet TM un Liepājas dome parakstīja nodomu protokolu par sadarbību tā būvniecībā; turpināt procesu;
 • Olaines atkarību centra būvniecība;
 • Ieslodzīto elektroniskā uzraudzības ieviešana: ieviest elektronisko uzraudzību kā intensīvas kontroles pasākumu nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas gadījumā.
4. Valsts valodas lomas palielināšana visās jomās -
 • noteikt precīzāku svešvalodu lietošanas kārtību sabiedrībai paredzētajā informācijā, kuru sniedz publiskās vietās;
 • sabiedrisko (brīvprātīgo) valsts valodas inspektoru institūta izveidošana. 5. Īstenot ģimenisko vērtību stiprināšanu tiesību sistēmā -
 • publiski pieejamas datu bāzes ar uzturlīdzekļu nemaksātājiem izveide -  veicināt bērnu tiesību aizsardzību un vecāku pienākumu pildīšanu.