Informācija presei
Tieslietu ministra Jāņa Bordāna preses konference par būtiskajām izmaiņām maksātnespējas procesu norisē
Šodien, 2013.gada 28.oktobrī tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu,  Latvijas Komercbanku asociācijas prezidentu Mārtiņu Bičevski un Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidenti Līgu Menģelsoni. Tikšanās laikā tieslietu ministrs uzņēmēju pārstāvjus informēja par plānotajām būtiskajām izmaiņām maksātnespējas procesu norisē. Uzņēmēju pārstāvji pauda atbalstu ideju tālākai virzībai un apliecināja, ka ir pienācis laiks būtisku izmaiņu ieviešanai. Kā zināms, jau ilgāku laiku sabiedrībā jūtama neapmierinātība ar maksātnespējas procesu administrēšanas kvalitāti un norisi. Tam par pamatojumu var kalpot vairāki iemesli, piemēram, trūkumi maksātnespējas administratoru kvalifikācijā, atbildībā, maksātnespējas procesu uzraudzībā, kas noveduši pie izskanējušo maksātnespējas procesu norises zemās kvalitātes. Lai izbeigtu sabiedrībā pieaugošās bažas, kā arī to, ka vienīgais iemesls tam, kāpēc vērojami trūkumi maksātnespējas procesu norisē ir nepilnības Maksātnespējas likumā, tieslietu ministrs plāno ieviest izmaiņas, kuras nodrošinātu, pirmkārt, administratoru kā augsti kvalificētu speciālistu vārda attaisnojumu un, galvenais – attieksmes maiņu pret maksātnespējas procesa norisi gan no administratoru, gan kompetento valsts institūciju puses. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikumi ir:
  1. Maksātnespējas procesa administratora statusa izmaiņas. Šobrīd administratora funkcijas var pildīt persona, kurai ir Maksātnespējas likumā paredzētā izglītība, kā arī, tā ir ieguvusi maksātnespējas procesa administratora sertifikātu. Lai nodrošinātu, ka administrators patiešām nav ieinteresēts kādas no pušu interešu aizstāvībā maksātnespējas procesa norises laikā, kā arī, lai administrators veiktu atbildīgi savus uzdevumus, administrators būtu pielīdzināms valsts amatpersonai. Notiekot šādām izmaiņām, administratora pienākumos ietilptu savu ienākumu deklarēšana, kā arī, tam būtu ierobežojumi amata darbību savienošanā. Proti, attiecībā uz administratoru būtu piemērojamas likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas.
  2. Maksātnespējas procesa administratoru turpmāku sertificēšanu pārņemtu valsts. Šobrīd maksātnespējas procesa administratoru sertifikāciju un sertifikāta anulēšanu veic ar likumu deleģētā nevalstiska organizācija, kas ir Maksātnespējas procesa administratoru asociācija. Sabiedrības neuzticība maksātnespējas procesu norisei ir apliecinājusi, ka nepieciešamas izmaiņas arī šajā jomā. Administratoru pašorganizācija nav spējusi pietiekami kvalitatīvi  nodrošināt  uzticamu administratoru ienākšanu un atrašanos administratorus saimē.
  3. Attiecībā uz maksātnespējas procesu norisi:
    1. izmaiņas administratoru izvēlē konkrētam maksātnespējas procesam. Latvijas teritorijā būtu veidojams viens administratoru saraksts šā brīža piecu sarakstu vietā, lai nodrošinātu arvien lielāku nejaušību maksātnespējas procesu administratoru izvēlē. Tāpat būtu vērtējama administratoru izvēle atbilstoši to pieredzei jeb kvalifikācijai (lai liela uzņēmuma maksātnespējas procesa administrēšana nav kā pirmā lieta vēl nepieredzējušam administratoram);
    2. maksātnespējas administrācijas kompetences stiprināšana, lai gadījumos, kad administrācijā tiek izskatīta sūdzība par administratoru, tā administratora prettiesiskas rīcības rezultātā uzdotu administratoram ne vien atkārtoti veikt kādu darbību, bet pieņemt lēmumu pēc būtības. Tādējādi tiktu nodrošināts, ka administrācija kā procesus uzraugošā institūcija tos uzraudzītu arī pēc būtības nevis formāli.
Tieslietu ministra plānotās izmaiņas tiks ietvertas jaunos un konkrētos priekšlikumos, kurus iesniegt Saeimā izvērtēšanai. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās un vides komisija ir izveidojusi  īpašu darba grupu, kura strādā pie apjomīgām izmaiņām Maksātnespējas likumā. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Brīvības bulv. 36, Rīga, LV - 1536 +371 67036759; +371 29334423