Informācija presei
Tieslietu ministra vadībā apspriedīs maksātnespējas politikas attīstības virzienus turpmākajiem pieciem gadiem
Pirmdien, 13.jūnijā, tieslietu ministra Dzintara Rasnača vadībā notiks Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes (Konsultatīvā padome) sēde, kurā apspriedīs Tieslietu ministrijas gatavotās Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes turpmākajiem pieciem gadiem. Veicot sistēmisku pastāvošo problēmu izvērtējumu, politikas plānošanas dokumentā 2016.-2020.gadam tiks noteikti vidēja termiņa attīstības virzieni maksātnespējas politikā, sasniedzamās prioritātes un plānotie rezultāti. Saskaņā ar Valdības rīcības plānā doto uzdevumu Tieslietu ministrijai ir jāiesniedz Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 31.augustam. Lai nodrošinātu Konsultatīvajā padomē pieņemto lēmumu politisko nozīmīgumu, š.g. februārī Ministru kabinets atjaunoja tās augsto pārstāvniecības līmeni. Šobrīd tās sastāvā ir tieslietu, ekonomikas, finanšu un iekšlietu ministrs, Augstākās tiesas, advokātu padomes un tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs, kā arī Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs. Konsultatīvās padomes darbā piedalās arī sociālo partneru un nevalstisko organizāciju vadītāji – no Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Kredītņēmēju asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.   Mediju iespējas! Mediju brīfings plānots pēc Konsultatīvās padomes sēdes plkst. 12:45. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem lūgums pieteikt savu dalību uz e-pastu Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv vai pa tālruni 26599312.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.