Tieslietu ministra vadībā apspriež administratoru profesijas reformas īstenošanu
Ceturtdien, 15.jūnijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs sasauca Maksātnespējas jautājumu konsultatīvo padomi, lai apspriestu maksātnespējas administratoru profesijas reformas īstenošanu. Konsultatīvā padome izvirzīja Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāvi Helmutu Jauju dalībai administratoru eksaminācijas komisijas sastāvā, kurā darbosies arī pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Maksātnespējas administrācijas, augstskolu akadēmiskā personāla un Administratoru asociācijas, kā arī Tieslietu padomes noteikts tiesnesis. Līdz ar to ir pabeigta eksaminācijas komisijas izveide, lai tā varētu uzsākt administratoru eksamināciju. Īstenojot Maksātnespējas likumā noteikto administratoru profesijas reformu praksē, šobrīd viņu eksaminācija un kvalifikācijas kontrole ir nodota Maksātnespējas administrācijas kompetencē. Divu gadu laikā visiem pašreizējiem administratoriem būs pienākums nokārtot kvalifikācijas eksāmenu atbilstoši jaunajām prasībām, tostarp – nevainojama reputācija. Turpmākie kvalifikācijas eksāmeni administratoriem būs jākārto reizi divos gados. Administratoru darbību kontrolējošās iestādes – Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina informēja konsultatīvās padomes dalībniekus par kārtību un metodēm kā praksē tiks īstenota administratoru uzraudzība atbilstoši jaunajam regulējumam. No 1.jūlija Maksātnespējas administrācija veiks arī pārbaudes administratoru prakses vietās, lai klātienē pārliecinātos par maksātnespējas procesa norises atbilstību normatīvo aktu prasībām. Maksātnespējas administrācija īstenos gan plānotas pārbaudes, kā arī neplānotas pārbaudes gadījumos, kad tas būs nepieciešams efektīvas uzraudzības nodrošināšanai. Lai īstenotu vēl efektīvāku uzraudzību pār administratoru rīcību maksātnespējas procesos, Maksātnespējas administrācija ir veikusi visu administratoru un procesu riska līmeņa izvērtējumu, kas tiks ņemts vērā uzraudzības pasākumu plānošanā un īstenošanā. Konsultatīvā padome atbalstīja Maksātnespējas administrācijas nosaukuma maiņu (turpmāk – Maksātnespējas kontroles dienests), lai nodrošinātu tā atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām iestādes funkcijām un uzdevumiem.   Papildu informācija: Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sastāvā ir tieslietu, ekonomikas, finanšu un iekšlietu ministrs, Augstākās tiesas, advokātu padomes un tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs, kā arī Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs. Konsultatīvās padomes darbā piedalās arī sociālo partneru un nevalstisko organizāciju vadītāji – no Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Kredītņēmēju asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.