Informācija presei
Tieslietu ministram un tiesu priekšsēdētājiem ir vienots redzējums par nepieciešamajiem uzlabojumiem nozarē
Trešdien, 6. februārī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalījās Tieslietu ministrijas organizētajā diskusijā ar tiesu priekšsēdētājiem un Latvijas tiesnešu biedrību pārstāvjiem, lai pārrunātu tiesnešu spriedumu kvalitātes celšanas, tiesu priekšsedētāju pilnvaru paplašināšanas un tiesu varas atbildības mehānismu jautājumus, tostarp tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, uzsverot kvalitātes pārsvaru pār lietu izskatīšanas ātrumu, atzīmē: “Nenoliedzami būtiska nozīme ir tam, cik ātri iespējams panākt savu tiesību aizsardzību tiesā, tomēr svarīgi ir ne tikai nodrošināt lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos, bet nodrošināt augstu nolēmumu kvalitāti un taisnīguma ieviešanu. Tāpēc esmu gandarīts, ka Tieslietu ministrijai un tiesu priekšsēdētājiem ir vienots redzējums par nepieciešamajiem uzlabojumiem nozarē, un mēs esam gatavi kopīgi pie tiem strādāt.” Tikšanās ietvaros īpaši tika vērtēts tiesnešu imunitātes administratīvo pārkāpumu lietās atcelšanas jautājums, kas guvis atbalstu arī tiesnešu vidū, turklāt pašlaik aktualizēts arī Tieslietu padomē. Tikšanās laikā no tiesnešu puses konceptuāli atbalstīti arī attiecīgie grozījumi likumos. Savukārt attiecībā uz tiesu priekšsēdētāju pilnvaru paplašināšanu diskusijas dalībnieki pārrunāja iespēju tiesu priekšsēdētājiem piešķirt tiesības rosināt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai veikt tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, ja konstatēti trūkumi tiesneša darba kvalitātē, kas, iespējams, saistīti ar nepietiekamām profesionālajām zināšanām. Tādējādi tiktu veicināts tiesnešu profesionālās darbības sniegums un darba kvalitāte. Tāpat tikšanās laikā diskutēts par tiesnešu specializācijas nepieciešamību, lai nodrošinātu krimināllietu ātrāku un kvalitatīvāku izskatīšanu. Izvērtējot lietu juridisko dabu, to skaitu tiesās un lietu izskatīšanas termiņus, secināts, ka būtu apsverama tiesnešu specializācija finanšu un ekonomisko noziegumu izskatīšanas lietās. Diskusijas laikā tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina kopā ar sanāksmes dalībniekiem cita starpā vienojās par nepieciešamību virzīt grozījumus likumā saistībā ar disciplinārās atbildības noilguma termiņa pagarināšanu.           Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv