Informācija presei
Tieslietu ministre aicina sniegt nekavējošu atbalstu tiesiskuma nodrošināšanā Ukrainā
Tieslietu ministre Baiba Broka rīt, 4.martā, dosies uz Briseli (Beļģija), lai piedalītos Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Tieslietu ministru padomes sanāksmē  ar galveno vēstījumu – aicinājumu ES dalībvalstīm sniegt nekavējošu atbalstu tiesiskuma nodrošināšanā Ukrainā: „Mēs visi esam satraukti par notikumiem Eiropas Savienības kaimiņvalstī Ukrainā! Tāpat mēs dzirdam pārmetumus Eiropas Savienībai par tās nespēju reaģēt uz šiem notikumiem. Krievijas maigā vara ir pārtapusi agresijā Ukrainā. Kā Latvijas tieslietu ministre aicinu uz aktīvu kopīgu rīcību, kas vainagotos ar starptautisko tiesību ievērošanu un likuma varas un miera nodrošināšanu Ukrainā!” Kārtējā ES Tieslietu ministru padomes sanāksmē ir iekļauti tādi Tieslietu ministrijas kompetencē esošie jautājumi kā datu aizsardzības regulējuma reforma, Eiropas Prokuratūras izveide, kriminālprocesuālu garantiju bērniem noteikšana. Vienlaikus plānota arī  līguma parakstīšana par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu–Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi. Dalībvalstu ministri diskutēs par Eiropas Prokuratūras izveidošanu, kuras mērķis būs nodrošināt pietiekami efektīvu ES finanšu interešu aizsardzības ievērošanu. Šobrīd pastāvošo organizāciju - Eurojust un OLAF mandāts nosaka informācijas apmaiņu un nacionālo kriminālizmeklēšanu un kriminālvajāšanas koordinācijas atvieglošanu, taču nedod pilnvaras veikt izmeklēšanas un ar kriminālvajāšanu saistītās darbības. Latvijas tieslietu ministre uzskata, ka Eiropas Prokuratūrai jābūt spēcīgai un efektīvai, pretējā gadījumā funkcionāli un saturiski vāja iestāde nespētu novērst finanšu krāpšanas gadījumus Eiropā. Sanāksmē ES ministri apspriedīs jautājumus par speciālām procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā. Tieslietu ministre Broka uzskata, ka „nenoliedzami rūpes par bērniem, kuri ir iesaistīti kriminālprocesā, ir katras valsts primārais uzdevums.” Garantijas nostiprinās to, ka bērniem no 14 līdz 18 gadu vecumam obligāti jānodrošina pieeja advokātam jebkurā kriminālprocesa posmā. Tas nozīmē, ka bērni nevar atteikties no savām tiesībām saņemt advokāta palīdzību. Bērniem jāsaņem arī tādas garantijas, kā tūlītēja informēšana par viņu tiesībām, vecāku palīdzība, tiesības netikt iztaujātiem atklātā tiesas sēdē, tiesības uz medicīnisko pārbaudi un tiesības, ja noteikta brīvības atņemšana, atrasties atsevišķi no pieaugušajiem ieslodzītajiem. Sanāksmes ietvaros tieslietu ministre Baiba Broka svinīgā ceremonijā parakstīs nolīgumu starp Baltijas un Ziemeļvalstīm par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu–Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi.   Līga Ādamsone Tieslietu ministres preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv