Informācija presei Jaunumi
Tieslietu ministre apmeklē Maksātnespējas kontroles dienestu

Trešdien, 24. janvārī, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere darba vizītē apmeklēja Maksātnespējas kontroles dienestu (MKD), kur tikās ar dienesta direktori Inesi Šteinu un dienesta darbiniekiem, lai pārrunātu maksātnespējas procesa uzraudzības aktualitātes.

Tikšanās laikā ministre pateicās par ieguldīto darbu pēdējos piecos gados, kuru laikā ir maksātnespējas process ir kļuvis caurspīdīgāks un uzticamāks, tādējādi stiprinot tiesiskumu Latvijā.  

Inese Lībiņa-Egnere uzsvēra: “Maksātnespējas process tiesiskā valstī ir rīks, kas aizsargā gan parādnieku, gan kreditoru tiesības, vienlaikus nodrošinot godīgu un caurskatāmu parādu risinājumu. Nozare turpina attīstīties un mainīties, nostādot jaunus mērķus. Īpaši vēlos uzsvērt dienesta lomu ēnu ekonomikas mazināšanā un tādējādi mūsu sabiedrības labklājības stiprināšanā, veicinot uzņēmumu finanšu pārskatāmību un investoru uzticamību Latvijas finanšu sistēmai.

Vizītes laikā puses pārrunāja maksātnespējas administratoru uzraudzības procesu, uzņēmumu valdes locekļu atbildības regulējumu, kā arī maksātnespējas procesa ierosināšanas iespējamos uzlabojumus. Puses tikšanās laikā arī apsprieda, kā māksātnespējas procesu padarīt pieejamāku mazāk aizsargātām grupām.

 Kā nākotnes prioritātes MKD norādīja Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (EMUS) attīstības plānus, Latvijas interešu pārstāvību Moneyval 6.kārtas novērtējumā, MKD lēmumu publiskošanu procesu caurspīdīguma nodrošināšanai un administratoru kvalifikācijas eksāmenu sekmīgas norises nodrošināšanu.