Informācija presei Jaunumi
 bvrfds

Trešdien, 29. martā, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere tikās ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes (LZTIP) pārstāvjiem, pārrunājot aktualitātes tieslietu jomā un turpmākās sadarbības iespējas zvērināta tiesu izpildītāja darbības stiprināšanā.

Tikšanās laikā pārrunāti LZTIP darbības mērķi, lai veicinātu nolēmumu izpildes kvalitāti un efektivitāti. LZTIP atzīst, ka visbiežāk praksē saskaras ar parādnieku uzturlīdzekļu piedziņas jautājumu risināšanu. Tieslietu ministre I.Lībiņa-Egnere norāda: “No tā, ka vecāki nemaksā uzturlīdzekļus, visvairāk cieš bērni. Bērnu tiesību aizsardzības interesēs ir būtiski darīt visu, lai no negodīgiem nemaksātājiem naudu izdotos piedzīt. Esam vienisprātis ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi, ka, ieviešot noteiktu procentuālu daļu no jebkuriem ienākumiem kā neizbēgamu, uzturlīdzekļu nemaksātājus varētu iedrošināt izpildīt savas saistības.” 

Tikšanās laikā vienlaikus pārrunāta LZTIP iniciatīva par nemateriālo piespiedu izpildes līdzekļu noteikšanu nolēmumu izpildes veicināšanai. Tieslietu ministre atzinīgi vērtēja līdzšinējo LZTIP iesaisti sabiedrības informēšanā par parādu piedziņu un saistību izpildi saistītos jautājumos, kā arī sniegto iespēju saņemt juridiskās konsultācijas parādu atmaksas jautājumos visā Latvijā ikvienam iedzīvotājam, organizējot Tiesu izpildītāju dienas.

Tikšanās laikā abas puses atzina normatīvā regulējuma pārskatīšanas un pilnveidošanas nepieciešamību un apsprieda 2023. gadā risināmos tiesību aktu grozījumus, kas veicinātu zvērināta tiesu izpildītāja darba efektivitāti.