Informācija presei
Tieslietu ministre atbrīvo no amata skandalozo tiesu izpildītāju Uldi Zepu
Šā gada 30.maijā tieslietu ministre Baiba Broka pieņēma lēmumu atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju Uldi Zepu. Tieslietu ministre, lemjot par bargāko sodu, ņēma vērā to, ka zvērināts tiesu izpildītājs savā profesionālajā darbībā pieļāvis pārkāpumus sistemātiski. Baibas Brokas ieskatā U. Zepa izdarītie pārkāpumi radījuši kaitējumu ne tikai valsts un privātpersonu interesēm, bet arī zvērinātu tiesu izpildītāju institūta prestižam. Jau iepriekš ziņots, ka Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk - Komisija) šā gada 16.maija sēdē izskatīja tieslietu ministres šā gada 21.martā un 14.maijā ierosinātās disciplinārlietas pret zvērinātu tiesu izpildītāju U. Zepu. Sēdē nolemts abas disciplinārlietas apvienot vienā. 21.maijā Komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēti vairāki zvērināta tiesu izpildītāja U. Zepa pieļautie pārkāpumi: - netika veikta parādniekam piederošā nekustamā īpašuma aprakste, lai gan piedzinējs bija izteicis attiecīgu lūgumu; - zvērināts tiesu izpildītājs nevērtēja jautājumu par izsoles cenas aplikšanu ar PVN un to, kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība tikai tāpēc, ka parādnieks izslēgts no PVN maksātāju reģistra, kā arī šī jautājuma risināšanā nepiemēroja visus spēkā esošos normatīvos aktus; - zvērināts tiesu izpildītājs atteicies atcelt izsludināto nekustamā īpašuma izsoli, lai gan saņemts maksātnespējas procesu administratora Maksātnespējas likuma 67. panta 14. punkta kārtībā iesniegtais pieteikums; - zvērināts tiesu izpildītājs neveica parādniekam piederošā nekustamā īpašuma apraksti, nesastādīja aprakstes aktu un neiecēla minētā nekustamā īpašuma pārvaldnieku. Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka iepriekšējo divu gadu laikā zvērinātu tiesu izpildītāja amatā pret U. Zepu ierosinātas vairākas disciplinārlietas, Komisija nolēma ierosināt tieslietu ministrei atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju U. Zepu. Vienā no disciplinārlietām tika piemērots disciplinārsods – piezīme (Komisijas 2013.gada 6.septembra lēmums), divās lietās, kas apvienotas vienā, piemērots disciplinārsods – rājiens (Komisijas 2014.gada 27.janvāra lēmums). Savukārt divās lietās, kas apvienotas vienā, Komisija aicinājusi tieslietu ministri atcelt zvērinātu tiesu izpildītāju no amata (Komisijas 2014. gada 21. maija lēmums).   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv