Informācija presei
Tieslietu ministre atceļ no amata vēl vienu tiesu izpildītāju
Šā gada 2.jūnijā tieslietu ministre Baiba Broka pieņēma lēmumu atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju Gaļinu Jaņeviču. Tieslietu ministre pieņēmusi šādu lēmumu, pamatojoties uz zvērinātu tiesu izpildītājas lūgumu, kas izvērtējot savu atbilstību šim amatam, ir nolēmusi to atstāt. Baiba Broka šā gada 14.aprīlī ierosināja disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju G.Jaņeviču, kas tika skatīta Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas (Komisija) sēdē šā gada 24.aprīlī un 16.maijā. 23.maijā Komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēja, ka zvērināta tiesu izpildītāja G. Jaņeviča pārkāpusi Tiesu izpildītāju likumu, jo nav pareizi un precīzi veikusi depozītu summu uzskaiti. Tika atklāta neatbilstība starp depozītu summu uzskaites grāmatu un depozīta konta izrakstu laikā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim. Minētais pārkāpums nenodrošina iespēju zvērinātu tiesu izpildītāju uzraugošajām institūcijām veikt pārbaudi un kontroli par zvērinātas tiesu izpildītājas rīcību ar trešo personu naudas līdzekļiem, kā arī no depozīta konta izmaksāto līdzekļu uzskaiti un kontroli. Komisijas ieskatā pārkāpums depozītu summu uzskaitē nav savienojams ar zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pildīšanu, līdz ar to Komisija nolēma ierosināt tieslietu ministrei atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju G. Jaņeviču. Savukārt šā gada 30.maijā Tieslietu ministrija saņēma zvērinātas tiesu izpildītājas G. Jaņevičas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no zvērināta tiesu izpildītāja amata pienākumu pildīšanas pēc pašas vēlēšanās. Baibas Brokas ieskatā šis ir labs piemērs arī citiem tiesu sistēmai piederīgajiem, kas neatbilst savam ieņemamajam amatam: „Es cienu un augsti vērtēju Jaņevičas kundzes lēmumu atstāt zvērinātas tiesu izpildītājas amatu, jo tas pierāda viņas godprātību ne tikai attiecībā pret sevi un kolēģiem, bet arī pret visu sabiedrību kopumā. Šādi gadījumi vairo zvērinātu tiesu izpildītāju institūta prestižu un uzlabo kopējo zvērinātu tiesu izpildītāju tēlu.” Tieslietu ministre ir gandarīta arī par līdz šim veiksmīgo Tieslietu ministrijas sadarbību ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju Padomi, kas ir būtiski zvērinātu tiesu izpildītāju profesionālās darbības sistēmas pilnveidošanā. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv