Informācija presei
Tieslietu ministre Baiba Broka vēlas uzlabot tiesnešu mācību procesa kvalitāti
Vakar 28.janvārī tieslietu ministre Baiba Broka tikās ar Latvijas tiesnešu mācību centra vadītāju Solvitu Kalniņu – Cauni, lai apspriestu tiesnešu mācību procesa organizēšanu un tā pilnveides iespējas. Sarunā atklājās, ka esošais tiesnešu mācību organizācijas veids, slēdzot terminētus līdzdarbības līgumus, nav pietiekami efektīvs ilgtermiņā, jo liedz izstrādāt un ieviest ilgtermiņa stratēģijas mācību procesa kvalitātes uzlabošanai. Tikšanās laikā ministre un Latvijas tiesnešu mācību centra vadība vienojās, ka tuvākajā laikā rodami risinājumi mācību organizācijas stabilitātes un ilgtspējas nodrošināšanai. Tāpat par perspektīvu attīstības virzienu tika atzīta vienota tiesnešu un prokuroru apmācību organizācija.