Informācija presei
Tieslietu ministre dodas darba vizītē uz Igauniju
Tieslietu ministre Baiba Broka un Tieslietu ministrijas, Ieslodzījumu vietu pārvaldes un Tiesu administrācijas vadība š.g. 6.februārī dodas darba vizītē uz Tallinu. Ministre Baiba Broka personīgi iepazīsies ar Igaunijas tieslietu ministru Hanno Pevkuru (Hanno Pevkur), lai pārrunātu turpmākās starpvalstu sadarbības iespējas tieslietu jomā, kā arī  turpinās jau uzsāktās sarunas par Igaunijas pieredzes pārņemšanu ieslodzījumu vietu modernizācijas sakarā. Darba vīzīte organizēta divos virzienos, pirmkārt, lai pārrunātu tiesu sistēmas jautājumus, galvenokārt, lai iepazītos ar Igaunijā jau ieviesto tiesu namu koncepciju, moderno tehnoloģiju ieviešanu tiesās, tiesnešu apmācību organizāciju. Kaimiņu pieredze palīdzēs īstenot Latvijas vadības deklarācijā noteikto tiesu sistēmas reformu, lai sekmētu tādu no taisnīgas tiesas jēdziena izrietošu tiesu varas pamatvērtību realizāciju kā efektīva tiesas procesa norise saprātīgā termiņā, kā arī lai izlīdzinātu tiesu noslodzi Rīgā un Latvijas reģionos. Otrs vizītes mērķis ir turpināt sadarbību par ieslodzījuma vietu infrastruktūras koncepciju Latvijā, kas izstrādāta , lai palielinātu sabiedrības drošību pret apdraudējumiem, ko var radīt nedroša ieslodzījuma vietu sistēma, un kuru 2013.gada 12.februārī atbalstīja Ministru kabinets. Kā esam ziņojuši iepriekš: Latvijas tieslietu ministrs un Igaunijas Republikas tieslietu ministrs, atzīdami starp abu valstu tieslietu ministrijām uz savstarpējas cieņas principiem balstītu sadarbības nozīmi un paziņojot par savu nodomu attīstīt un stiprināt ciešo draudzību un savstarpējo sadarbību tieslietu jomā, ievērojot Igaunijas Republikas Tieslietu ministrijas uzkrāto pieredzi un Latvijas Tieslietu ministrijas vēlmi pārņemt labo praksi ieslodzījumu vietu infrastruktūras attīstībā, 2013.gada 26.jūnijā Tallinā parakstīja saprašanās memorandu. Memorands apliecina ministru vienošanos par turpmāko sadarbību tieslietu jomā, jo īpaši ieslodzījumu vietu infrastruktūras attīstības jautājumos.   Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv