gegva

Saeima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos likumprojektus, kas paredz reģistrētas partnerības ieviešanu Latvijā. Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norāda, ka šī ir nozīmīga diena cilvēktiesību ievērošanā. Pēc vairāk nekā 20 gadu ilgiem centieniem un dažādām likumprojektu iniciatīvām beidzot ir izdevies rast pāru kopdzīves regulējumu.

“Latvijas iedzīvotājiem, kuri daudzkārt palikuši valstij neredzami, es vēlos teikt – mēs jūs dzirdam, mēs jūs redzam un mēs esam ar jums. Mēs visi veidojam Latviju! Ikviens no jums ir būtiska sabiedrības sastāvdaļa un ikviens ir pelnījis saņemt valsts aizsardzību. Nevienam nebūtu jāslēpjas, baidoties no līdzcilvēku spiediena vai diskriminācijas. Saeimas balsojums šodien skaidri norāda – mēs esam eiropeiska, tiesiska, demokrātiska valsts un mēs aizsargājam cilvēktiesības, ikviena cilvēka cieņu un privāto dzīvi,” uzsver tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere.

Jau no 2024. gada 1. jūlija divas pilngadīgas personas – gan dažāda dzimuma, gan viena dzimuma – kurām ir personiskas attiecības un kopīga saimniecība un nepastāv ierobežojumi partnerības noslēgšanai, varēs vienkāršā un ērtā veidā reģistrēt savas attiecības pie zvērināta notāra. Partnerība paredz jaunu veidu, kā padarīt savas attiecības redzamas valstij, un nodrošinās divu cilvēku personisku attiecību juridisku, ekonomisku un sociālu aizsardzību.

Paredzēts, ka pēc partnerības nodibināšanas partnerim būs tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar otra partnera ārstniecību, ja viņš pats nebūs spējīgs par sevi parūpēties vai brīvi paust savu gribu, iegūt sociālās garantijas, piemēram, saņemt partnerim aprēķinātās pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz viņa nāvei, kā arī iegūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus savstarpējiem dāvinājumiem un aizdevumiem.

“Ilgi neatrisināto sabiedrības vajadzību cilvēcīgs un cieņpilns regulējums palīdzēs daudziem jo daudziem Latvijas cilvēkiem sajust piederību un lojalitāti savai valstij. Ir īpaši svarīgi cilvēkiem radīt drošības sajūtu šobrīd, kad faktiski atrodamies hibrīdapdraudējuma apstākļos,” skaidro Inese Lībiņa-Egnere.