Informācija presei Jaunumi
1

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere no 7. līdz 9. jūnijam darba vizītē apmeklēs Luksemburgas Lielhercogisti, lai piedalītos Eiropas Savienības (ES) Tieslietu ministru padomē, kā arī lai tiktos ar ES Tiesas prezidentu.

Padomē plānots pieņemt politisku vienošanos par piecām direktīvām: direktīvu par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību; direktīvu par līdzekļu atgūšanu un konfiskāciju; direktīvu par sabiedrības līdzdalībā iesaistījušos personu aizsardzību pret acīmredzami nepamatotu vai ļaunprātīgu tiesvedību; direktīvu par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu, kā arī direktīvu par noziedzīgu nodarījumu un sodu definēšanu attiecībā uz ES ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem.

Vienlaikus ministre sanāksmē informēs dalībniekus par gaidāmo Tieslietu ministrijas organizēto tieslietu ministru neformālo konferenci, kas norisināsies 11. septembrī, Rīgā, Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē ietvaros un kas tiks veltīta Ukrainas atbalstam.

Vizītes laikā ministre apmeklēs arī Eiropas Savienības Tiesu, lai tiktos ar ES Tiesas prezidentu Koenu Lenaertu (Koen Lenaerts) un Latvijas pārstāvjiem ES Tiesā: ES Tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli, ES Tiesas ģenerāladvokāti Lailu Medinu un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnešiem Ingu Reini un Pēteri Zilgalvi.