Informācija presei
Tieslietu ministre prokuratūras sanāksmē izsaka kolēģiem pateicību par darbu
Tieslietu ministre Baiba Broka, uzrunājot kolēģus prokuratūras struktūrvienību vadītāju ikgadējā sanāksmē š.g. 19.februārī, izteica pateicību par paveikto. Viņa arī atzinīgi novērtēja prokuratūras un Tieslietu ministrijas savstarpējās sadarbības efektivitāti un atsevišķos gadījumos arī operativitāti: „Vienmēr var censties savu darbu veikt labāk, ātrāk, kvalitatīvāk, bet, ievērojot tiesiskumu, ātrums nav pašmērķis”. Sanāksmes dalībniekus ministre iepazīstināja ar saviem prioritārajiem virzieniem, kas tieši skar Tieslietu ministrijas un prokuratūras sadarbību. Kā ārkārtīgi svarīgu ministre minēja narkotiku apkarošanas jomu un Tieslietu ministrijas darbu pie krimināltiesiskā regulējuma pilnveides, lai cīnītos pret šo aktuālo problēmu, īpaši uzsverot noliedzošo nostāju pret tā dēvētajām absurdajām „legālajām narkotikām”. Šajā kontekstā ministre pauda savu pārliecību par Ministru prezidenta pārraudzībā kādreiz veiksmīgi strādājošās un sabiedrībai problēmu atklājošās Narkotiku apkarošanas konsultatīvā padomes darba atjaunošanas lietderību. Kā otru nozīmīgu darbības virzienu ministre minēja ieslodzījumu vietu infrastruktūras sakārtošanu, tās atbilstību mūsdienīgām resocializācijas programmas prasībām: „Ir svarīgi, kas ar šiem cilvēkiem, kuri izcieš sodu, ieslodzījuma vietā notiek, vai tiek nodrošināta pienācīga izglītības apguve un citi pasākumi, kas radītu iespēju pēc soda izciešanas pilnvērtīgi atgriezties dzīvē”.
Baiba Broka Tieslietu ministrijas un prokuratūras sadarbības kontekstā kā svarīgu atzīmēja jaunās valdības deklarācijā minēto tieslietu sistēmas reformu ar mērķi, lai taisnīga tiesa  būtu vērsta uz cilvēktiesību ievērošanu, tiesas procesu saprātīgiem termiņiem un kvalitāti: „To mēs varam sasniegt tikai tad, ja visi tieslietu sistēmai piederīgie - policisti, prokurori, advokāti, tiesneši- strādāsim ciešā sasaistē, būsim atbildīgi par savu darbu un rīkosimies godprātīgi. Sabiedrība mūs uztver kopumā, un sabiedrības uzticību tiesai un tiesiskumam veidojam tikai mēs visi kopā”, uzrunas noslēgumā pauda ministre.
  Līga Ādamsone Tieslietu ministres preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv