Informācija presei Jaunumi
fbs zc

Ceturtdien, 16. martā, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere iepazīšanās vizītē tikās ar  Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) vēstnieci Latvijā V.E. Hananu Halfanu Obaid Al Madhani Al Alīlī. Tikšanās laikā  pārrunāta abu valstu tiesiskā sadarbība, kā arī iespēja slēgt līgumu par starptautisko tiesisko palīdzību krimināllietās.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norāda: “Latvija augstu vērtē līdzšinējo sadarbību ar AAE. Mums būtu svarīgi panākt kopīgu vienošanos par labāko mehānismu, kā mūsu iestādēm sadarboties, izskatot krimināllietas. Šādai sadarbībai jāatbilst mūsdienu digitālajām iespējām, kā arī praktiski jāatvieglo pārrobežu izmeklēšana un iztiesāšana”.

Apvienoto Arābu Emirātu vēstniece Latvijā tikšanās laikā akcentēja noderīgo Latvijas pieredzi un risinājumus digitalizācijā, kas būtu interesanti pieredzes pārņemšanai AAE. Abas puses vienojās par praktiskiem soļiem turpmākajai sadarbībai arī dzimumu līdztiesības jautājumos.