Informācija presei Jaunumi
1

Ceturtdien, 16. februārī, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere tikās ar Ārvalstu  investoru padomes Latvijā (FICIL) pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas, uzsverot labas likumdošanas praksi, efektīvas tiesvedības un drošas investīciju vides valstī nodrošināšanu valstī.

Tieslietu ministre I.Lībiņa-Egnere norādīja: “Tiesiskā un demokrātiskā valstī visi tiesas spriedumi ir jāpilda. Atkāpes no šī principa nav pieļaujamas. Tas savukārt ietekmē ārvalstu uzņēmēju lēmumu investēt valstī, un tādējādi – arī visas sabiedrības ekonomisko labklājību.

FICIL pārstāvji atzinīgi vērtēja Tieslietu ministrijas iesaisti tiesu efektivitātes uzlabošanā un investīciju aizsardzības stiprināšanā, līdzdalību ekonomisko un finanšu noziegumu novēršanā.

Tikšanās laikā puses pārrunāja nepieciešamību stiprināt likumprojektu kvalitāti un rast tiesiskos risinājumus Satversmes tiesas un visu tiesu nolēmumu izpildei.