Informācija presei
Tieslietu ministre tiekas ar Vācijas, Nīderlandes, ASV un Lielbritānijas vēstniekiem
Tieslietu ministre Baiba Broka šodien iepazīšanās vizītēs tikās ar vairāku valstu vēstniekiem - Vācijas vēstnieci Andreu Viktorīnu (Andrea Wiktorin), Nīderlandes vēstnieku Latvijā Hendriku Gerittu Kornelisu van den Doulu (Hendrik Gerrit Cornelis van den Dool),  ASV vēstnieku Marku Pekalu  (Mark Pekala) un Lielbritānijas vēstnieci Latvijā Sāru Kouliju (Sarah Cowley). Ministres pirmā tikšanās notika ar Vācijas vēstnieci Andrea Viktorīnu.  Vācijas vēstniece apsveica Baibu Broku ar stāšanos tieslietu ministres amatā. Abas puses pauda gandarījumu, ka starp valstīm ir laba sadarbība tieslietu jomā, it sevišķi attiecībā uz privāttiesību jomu. Tieslietu ministre īsumā informēja par aktuālajām norisēm tieslietu jomā– par šķīrējtiesu un meditācijas likumprojektiem, gatavošanos Latvijas prezidentūrai ES Padomē. Vācijas vēstniece informēja par to, ka Rīgā 22.aprīlī ir plānota konference par tiesiskumu, kurā piedalīsies starptautiski eksperti un savu dalību apstiprinājusi arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja un Nīderlandes tieslietu ministrs. Vācijas vēstniece uzaicināja tieslietu ministri sniegt uzrunu konferences atklāšanā un ministre pieņēma uzaicinājumu. Nākamajā vizītē Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijā Hendriks van den Douls sarunas sākumā norādīja, ka ir apmierināts ar veiksmīgo sadarbību ar Latviju. Baiba Broka iepazīstināja ar savām kā tieslietu ministres izvirzītajām prioritātēm, kā vienu no Tieslietu ministrijas tuvākā laika prioritātēm minot informācijas tehnoloģiju modernizāciju, tostarp, uzņēmumu elektroniskās reģistrācijas modernizāciju, e-paraksta popularizēšanu, kā arī Latvijas tiesību aktu vietnes likumi.lv efektivizēšanu. H.Douls atzinīgi novērtēja Latvijas sasniegto progresu tieslietu jomas modernizācijā. Turpinot B.Broka norādīja, ka vēl viena Tieslietu ministrijas prioritārā darbības joma ir cietumu sistēmas modernizēšana, mūsdienīgu cietumu būvniecība, jauna pieeja resocializācijai un probācijai. Vienlaikus, B.Broka uzsvēra nepieciešamību turpināt strādāt pie esošajiem projektiem, kā piemērus minot tiesu sistēmas efektivizēšanu, gatavošanos Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gada pirmajā pusē, kā arī darba turpināšanu pie Maksātnespējas likuma grozījumiem un grozījumiem Būvniecības likumā. Sekojošajā vizītē ASV vēstnieks pauda, ka ASV un Latvijai tieslietu jomā ir ilga un laba sadarbība, kas noteikti jāturpina nākotnē. Tieslietu ministre īsumā informēja ASV vēstnieku par  tiesu sistēmas saistīto normatīvu grozījumiem, lai uzlabotu lietu nodošanas caurskatāmību un tiesu neitralitāti, informēja par meditācijas un šķīrējtiesu likumprojektiem, uzsverot, ka meditācijas sistēma Latvijā jau darbojas un ir ļoti nozīmīga uzņēmējdarbības izaugsmei. Tāpat uzņēmējdarbības vides sakārtošana veicinās abu valstu sadarbību, tādēļ notiek darbs pie meditācijas un maksātnespējas jautājumiem. ASV vēstnieks apstiprināja investīciju jautājuma nozīmību, jo ASV ir interese investēt Latvijā. ASV puse informēja arī par tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmaiņas programmām ar Latviju, kas sekmē minēto profesiju kvalifikācijas izaugsmi. Tieslietu ministre uzsvēra arī intelektuālā īpašuma tiesību nozīmīgumu un norādīja, ka tiek plānota  intelektuālā īpašuma lietu koncentrācija  vienā tiesā. ASV vēstnieks un tieslietu ministre pārrunāja arī citus ar tiesisko sadarbību saistītos jautājumus. ASV vēstnieks uzsvēra, ka ir vērojams liels progress sadarbības jautājumu risināšanā un Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā. Noslēdzošajā vizītē Lielbritānijas vēstniece Sāra Koulija izteica atzinību Latvijai par veiksmīgo pievienošanos Eirozonai sākot ar š.g. 1.janvāri, kā arī apsveica Baibu Broku kā tieslietu ministri. B.Broka norādīja, ka turpmākajos mēnešos ir gaidāms intensīvs darbs pie vairākām Tieslietu ministrijas izvirzītajām prioritātēm tieslietu jomas attīstībai, tostarp, kā vienu no tām minot tiesu sistēmas efektivizēšanu, uzlabojot tiesu pieejamību un realizējot tiesu namu koncepciju. Tāpat B.Broka vērsa uzmanību uz nepieciešamību uzlabot uzņēmējdarbības vidi, veicot vairākus būtiskus grozījumus Maksātnespējas, Mediācijas un Šķīrējtiesu likumos, nodrošinot proaktīvāku Tieslietu ministrijas darbību biznesa vides attīstībai. Turpinot, B.Broka atzīmēja, ka Latvijai ir izveidojusies veiksmīga tiesiskā sadarbība ar Lielbritāniju, it īpaši ņemot vērā ievērojamo Latvijas pilsoņu skaitu, kas dzīvo un strādā Lielbritānijā, uz ko S.Koulija norādīja, ka Lielbritānijai ar Latviju ir īpaši aktīva sadarbība vairākās jomās, piemēram, kopā ar Resursu centru sievietēm „Marta” organizējot informatīvos seminārus Latvijas sabiedrībai par cilvēktirdzniecības riskiem, kā arī aktīva starpvalstu sadarbība norit Eiropas Savienības krimināltiesisko instrumentu ietvaros. Sarunas noslēgumā B.Broka aicināja S.Kouliju vērsties Tieslietu ministrijā gadījumos, kad Lielbritānijas pilsoņi saskaras ar nepilnībām uzņēmējdarbības vidē, kā arī saistībā ar citiem aktuālajiem tieslietu jautājumiem, it īpaši ņemot vērā faktu, ka Lielbritānijas pilsoņi ir ļoti aktīvi darbojas Ārvalstu investoru padomē Latvijā (FICIL). Fotogrāfijas no tikšanās pieejamas attēlu vietnē Flickr   Līga Ādamsone e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423