kkk

Piektdien, 20. janvārī, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere darba vizītē Berlīnē piedalījās Eiropas Savienības Notāru padomes sēdē,  Latvijas vārdā pārņemot organizācijas kopprezidentūru ar Vāciju, kā arī tikās ar Vācijas tieslietu ministru Marko Bušmanu un Tieslietu ministrijas valsts sekretāri Angeliku Šlunki. 

Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere norāda: “Eiropas Savienības Notāru padomes prezidentūra būs īpaša, jo to veidos gan Latvijas, gan Vācijas notariātu pārstāvji. Abu valstu kopprezidentūrai ir loģisks un vēsturisks pamats, jo tās saista ne tikai dalība Eiropas Savienībā, bet arī vēsturiska juridiskā mijiedarbība, kā arī kopīgas notariāta prioritātes.” Līdz šim Latvijas notariāta īstenotie notāru digitālie pakalpojumi Latvijā ir labs piemērs tieslietu jomas digitalizācijas projektiem ES līmenī, ko varētu popularizēt pārējo dalībvalstu vidū.

Tāpat darba vizītes laikā Inese Lībiņa-Egnere tikās ar Vācijas tieslietu ministru Marko Bušmanu, kā arī ar valsts sekretāri Angeliku Šlunki. Tikšanās laikā puses apmainījās ar pozīcijām par kopīgiem juridiskiem risinājumiem, lai efektīvāk sauktu pie atbildības Krieviju par tās īstenoto agresiju pret Ukrainu, piemēram, izveidojot speciālu tribunālu. Vienlaikus pārrunāta Krievijas īstenotās agresijas Ukrainā kara noziegumu izmeklēšanas gaita un koordinēšana.

Tikšanās laikā arī panākta vienošanās sadarboties pārrobežu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos saistībā ar tiesvedībām Vācijā, kurās iesaistīti Latvijas valstspiederīgie.  

Tikšanās noslēgumā ar Vācijas amatpersonām tika apspriestas Latvijas prioritātes Eiropas Padomes prezidentūrā, kas tiks īstenotas šī gada nākamajā pusgadā. Latvijas tieslietu ministre uzaicināja Vācijas tieslietu ministru un  valsts sekretāri piedalīties Eiropas Padomes dalībvalstu tieslietu ministru konferencē Rīgā, kas gaidāma šogad septembrī.