Informācija presei
Tieslietu ministre uzrunā studentus par šķīrējtiesas nozīmi
Lai uzlabotu Latvijā šķīrējtiesas institūtu un lai mūsu valsts kļūtu par pievilcīgu vietu strīda izšķiršanai gan vietējiem, gan arī ārvalstu klientiem, viena no jaunās valdības prioritātēm tiesiskuma stiprināšanas jomā paredz ieviest kvalitatīvu alternatīvo strīdu izšķiršanas - mediācijas un šķīrējtiesu - tiesisko regulējumu.  Latvijā ir kļuvušas aktuālas starptautiskās tirdzniecības tiesības un komercšķīrējtiesa, tādējādi rodas nepieciešamība pēc kvalificētiem juristiem tieši šajā jomā.
„Kvalificēts jurists ir noteikti zinātkārs jurists, kurš nebaidās no izaicinājumiem, un jau studentu gados, lai pilnvērtīgāk izprastu un apgūtu savu izvēlēto profesiju, piedalās tiesu izspēlēs”, atklājot LU organizēto starptautisko konferenci  „Pārstāvības māksla komercšķīrējtiesā”, jaunajiem juristiem teica tieslietu ministre Baiba Broka.
Konference LU notiek no 20.-22.02 un tās ietvaros notiek izspēles, kurās nākamie juristi un tiesneši no 7 valstīm – Latvijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Baltkrievijas, Krievijas un Turcijas -  mācās sevi pasniegt, argumentēt, lai veiksmīgi varētu pārstāvēt savu klientu šķīrējtiesā. Šī konference atklāj 8. Rīgas komercšķīrējtiesas  izspēles priekšsacīkstes, kas palīdz studentiem sagatavoties izspēlēm Vīnē. Vīnes izspēlēs katru gadu piedalās vairāk kā 270 komandas no visas pasaules. Latvijas studentiem ir ļoti labi panākumi šajās izspēlēs!