Informācija presei Jaunumi
Inese Lībiņa-Egnere

Piektdien, 15. septembrī, Saeima ārkārtas sēdē izteica uzticību Evikas Siliņas izveidotajam Ministru kabinetam, tādejādi tieslietu ministres amatā atkārtoti apstiprinot Inesi Lībiņu-Egneri. Turpinot iesākto darbu, ministre par prioritātēm izvirza mērķi stiprināt valsts un iedzīvotāju drošību ar krimināltiesiskiem līdzekļiem hibrīdkara apstākļos, nodrošināt ikviena cilvēktiesību ievērošanu atbilstoši Satversmei, kā arī nodrošināt tiesnešu un citu tiesu varai piederīgo tālākizglītību Tieslietu akadēmijā un stiprināt juridiskās izglītības kvalitāti ar vienoto jurista kvalifikācijas eksāmenu.

No tieslietu ministres I. Lībiņas-Egneres amatā stāšanās 2022. gada 14. decembrī ir paveikti jau tādi nozīmīgi darbi kā pastiprināta kriminālatbildība par vajāšanu un vardarbību ģimenē, tostarp nosakot kriminālprocesu par vardarbību ģimenē kā prioritāri izmeklējamu. Tāpat ir tikušas virzītas būtiskas un visaptverošas reformas kriminālsodu, bāriņtiesu un mantojuma tiesību politikā, īstenota Latgales tiesu teritoriju reforma un celtas tiesu darbinieku algas vidēji par 16 %.

Latvija ir arī izrādījusi līderību taisnīguma atjaunošanā Ukrainā un Krievijas agresijas sodīšanā. Tieslietu ministre ir paudusi atbalstu īpaša starptautiskā tribunāla izveidei, kā arī nosūtījusi darbam Starptautiskajā Krimināltiesā nacionālo ekspertu. Aizvadītās Eiropas Padomes tieslietu ministru sanāksmes pieņemtie Rīgas principi kalpos kā vadlīnijas, lai nodrošinātu Ukrainas zaudējumu reģistra efektīvu darbību.

Vienlaikus tieslietu ministre norāda, ka ir jāpieņem kopdzīves regulējums un Eiropas Padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, lai cilvēki Latvijā varētu justies pasargāti un droši.

Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere: “Nākotnē saredzu ciešu sadarbību ar jauno premjerministri Eviku Siliņu un ceru uz visa Ministru kabineta atbalstu, lai kopā aizsargātu mūsu cilvēku tiesības un nodrošinātu tiesiskumu demokrātiskā un brīvā Latvijā. Savukārt Krišjānim Kariņam novēlu turpināt godam pārstāvēt Latviju starptautiskā līmenī, nu jau kā ārlietu ministram.”