Informācija presei
Tieslietu ministri diskutēs par bērnu interešu aizsardzības stiprināšanu ES
Šā gada 10.jūlijā Luksemburgā notiks Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru neformālās padomes sanāksmes tieslietu diena. Tās darba kārtībā iekļauti vairāki aktuāli jautājumi, tostarp, prettiesiski nolaupīto bērnu lietu efektivizēšana un Eiropas Prokurora biroja izveide. Latviju šajā sanāksmē pārstāvēs tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. ES dalībvalstu tieslietu ministri meklēs jaunus risinājumus, kā uzlabot prettiesiski nolaupīto bērnu lietu spriedumu brīvu apriti, efektivizēt un paātrināt nolaupīto bērnu atgriešanu valstī, no kuras tas nolaupīts, un veicināt sadarbību starp dalībvalstu centrālajām iestādēm. Ministri pārrunās savu valstu pozīcijas, lai uzsāktu darbu pie regulas pilnveidošanas. Lai uzlabotu bērnu interešu aizsardzību, Latvija, tostarp, ierosina apsvērt iespēju papildināt centrālo iestāžu funkcijas, paredzot dalībvalstu centrālajām iestādēm pienākumu ziņot citas valsts centrālajai iestādei par situācijām, kad uzņemošās valsts kompetentās institūcijas izņēmušas bērnu no nosūtošās valsts valstspiederīgo vecāku aprūpes. Attiecībā uz Eiropas Prokurora biroja regulu Latvijas prezidentūras laikā tika sasniegts labs progress un dalībvalstis vienojās par biroja struktūru, vadītāju apstiprināšanu un darbības pamatprincipus. Šajā neformālajā padomē tieslietu ministri turpinās darbu pie regulas un izteiks viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar pārrobežu izmeklēšanas pasākumu īstenošanu, kā arī ar jurisdikcijas kompetences sadalījumu starp Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Prokurora biroju. Tāpat ministri diskutēs par krimināltiesiskiem līdzekļiem, lai apkarotu pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu ES mērogā.         Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv