Tieslietu ministrija aicina nevalstiskās organizācijas iesaistīties Valdības rīcības plāna projekta izstrādē
Saskaņā ar Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas šī gada 14.novembra rezolūciju Tieslietu ministrija ir uzsākusi Valdības rīcības plāna projekta (VRP projekts) izstrādi Deklarācijā par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību noteikto uzdevumu izpildei sadaļā par Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem. Tieslietu ministrija aicina tieslietu nozari pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, sociālos partnerus un citus ekspertus iesniegt priekšlikumus Tieslietu ministrijas VRP projekta sadaļai, elektroniski tos nosūtot uz Tieslietu ministrijas oficiālo e-pasta adresi tm.kanceleja@tm.gov.lv līdz šī gada 28.novembrim. Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību teksts pieejams: http://www.mk.gov.lv/lv/content/dokumenti