Tieslietu ministrija izstrādājusi grozījumus Civillikumā (turpmāk – CL), kas paredz brīvprātīgā darba līguma slēgšanu, kā arī nosaka pušu tiesības un pienākumus līguma slēgšanas gadījumā. Grozījumi izstrādāti saskaņā ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2009. gada 20. novembra sēdē nolemto. Tieslietu ministrija un nevalstiskās organizācijas š.g. 8. Februārī rīkoja diskusiju par brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu, Rezultātā tika izstrādāti grozījumi CL, papildinot CL 15. nodaļu ar apakšnodaļu „Brīvprātīgā darba līgums”. Aicinām nevalstiskās organizācijas sniegt atzinumu par minēto grozījumu projektu, to elektroniski nosūtot  uz e-pasta adresi eriks.ajausks@tm.gov.lv  līdz 2010. gada 12. maijam. Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamenta vecāko referentu Ēriku Ajausku (eriks.ajausks@tm.gov.lv). Jautājumu, kas saistīti ar likumprojekta saturisko pusi, gadījumā līdz 5. maijam lūdzam sazināties ar Civiltiesību departamenta direktora vietnieku Sandri Rāgu. (tel. 67036974,e-pasts:Sandris.Rags@tm.gov.lv ), savukārt pēc 5. maija neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie Civiltiesību departamenta direktores Anitas Zikmanes (tel. 67036941, e-pasts: Anita.Zikmane@tm.gov.lv). Ar grozījumu saturu iespējams iepazīties šeit, savukārt ar likumprojekta anotāciju var iepazīties šeit.