„Informējam, ka Tieslietu ministrija ir izstrādājusi priekšlikumus grozījumiem Civilprocesa likumā, ar kuriem paredzēts ieviest regulējumu maza apmēra prasību izskatīšanai tiesās. Pēc minēto priekšlikumu papildinājumam civilprocesuālajā regulējumā izplatīšanas ir saņemti ierosinājumi papildinājumiem un precizējumiem. Tieslietu ministrija pateicās visiem, kas atsaukušies viedokļu sniegšanai, un informē, ka jaunā regulējuma aspektu vispusīgai izvērtēšanai, Tieslietu ministrija 2010. gada 24. martā, plkst. 15:00 Raiņa bulvārī 15, Rīgā konferenču zālē organizē diskusiju par attiecīga regulējuma ieviešanas nepieciešamību, kā arī par pozitīvajiem un negatīvajiem faktoriem tā iespējamās ieviešanas rezultātā. Aicinām interesentus pieteikties minētajai diskusijai, norādot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (e-pasta adresi un tālruņa numuru), sūtot to uz e-pasta adresi: Evita.Jurevica@tm.gov.lv, vai  zvanot pa tālruņa numuru 67036945 līdz 2010. gada 19. martam. Vietu skaits, diemžēl, ir ierobežots! Personām, kuras būs pieteikušas dalību diskusijai, nosūtīsim precizētās maza apmēra prasību izskatīšanas regulējuma redakcijas, par kurām plānota minētā diskusija.”