Saskaņā ar Ministru prezidenta šī gada 30.oktobra rezolūciju Tieslietu ministrija ir sākusi Valdības rīcības plāna projekta (VRP projekts) Deklarācijā par V.Dombrovska vadītā Ministru kabineta (MK) iecerēto darbību noteikto uzdevumu izpildei izstrādi sadaļā par Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.  Tieslietu ministrija aicina tieslietu nozares nevalstiskās organizācijas, sociālos partnerus, Latvijas Pašvaldību savienību,  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un citus ekspertus iesniegt priekšlikumus Tieslietu ministrijas VRP projekta  sadaļai, elektroniski tos nosūtot uz oficiālo e-pasta adresi tm.kanceleja@tm.gov.lv līdz šī gada 15.novembrim. Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā MK iecerēto darbību teksts pieejams: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/darbibu-reglamentejosie-dokumenti/valdibasdek/