Informācija presei
Tieslietu ministrija atsauc ziņas par Ilonu Beierbahu
Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas 2012.gada 21.decembra spriedumu, kas stājās spēkā šā gada 24.septembrī, un ar kuru tiesa atzinusi elektroniskajos masu medijos publicētās ziņas par Ilonas Beierbahas godu un cieņu aizskarošām, Tieslietu ministrijai (TM) ir jāatsauc nepatiesas godu un cieņu aizskarošas ziņas, kas publicētas TM mājas lapā. Izpildot minēto spriedumu, TM atsauc šādas ziņas:
  • TM mājas lapā publikācijā „No amata atstādina Tiesu administrācijas direktori Ilonu Beierbahu” pausto informāciju „(..) ir pamats uzskatīt, ka ir noticis disciplinārpārkāpums - pienākumu nepildīšana, teikts lēmumā par disciplinārlietas ierosināšanu”;
  • TM mājas lapas 2006.gada 5.jūlija publikācijā „Tieslietu ministrs atbrīvo no amata Tiesu administrācijas (TA) direktori Ilonu Beierbahu” pausto informāciju: „Disciplinārlietas izmeklēšanas laikā secināts, ka I.Beierbaha vadot un organizējot TA darbu, kā TA direktore nav spējusi pildīt iestādes vadītājas pienākumu nodrošināt TA darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tādējādi ir apdraudēta tiesnešu un tiesu darbinieku uzticība TA darbam un tiesiskās paļāvības principam, kas nosaka, ka valsts iestādes vienmēr savā rīcībā darbojas atbilstoši likumā noteiktajam. Atklātie pārkāpumi ir pietiekošs pamats, lai I.Beierbaha būtu zaudējusi darba devēja uzticību. Disciplinārlietas izmeklēšanas komisija atzinusi, ka TA direktores rīcība ir nodarījusi būtisku morālo kaitējumu valsts civildienestam. (..) Izvērtējot arī citus aspektus par darba organizāciju TA, komisija secinājusi, ka I.Beierbahas īstenotie iekšējās kontroles pasākumi un vadības stils uzskatāmi par birokrātiskiem, kas neveicina efektīvu funkciju izpildi un lietderīgu resursu izmantošanu.”