Informācija presei
Tieslietu ministrija (turpmāk – TM) sagatavojusi piedāvājumu budžeta izdevumu samazināšanai, paredzot kopējo izdevumu summu samazināt par astoņiem līdz 10 miljoniem latu. Atkarībā no tā, kāds budžeta izdevumu ierobežojums tiks pieņemts – 20%, 30 vai 40% apmērā, ministrijas izdevumi būs jāsamazina par astoņiem, deviņiem vai 10 miljoniem latu.             Budžeta samazinājums paredz gan strukturālas izmaiņas pašā ministrijā, gan tās padotībā esošajās iestādēs, kā arī atalgojuma samazināšanu tieslietu sistēmā strādājošajiem par 20%. TM tiks optimizēta struktūra likvidējot valsts sekretāra vietnieka amatu, apvienojot struktūrvienības un samazinot nodarbināto skaitu. Arī pārējās TM padotībā esošajās iestādēs ir plānota gan struktūras optimizācija, gan darbinieku skaita samazināšana. 40% samazinājuma gadījumā tiek paredzēts arī pārskatīt iestāžu reģionālo tīklu slēdzot atsevišķas reģionālās nodaļas (Naturalizācijas pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, Valsts probācijas dienests). Tāpat TM ir paredzējusi izmaiņas līdzšinējā nozaru politikā atsakoties no atsevišķu funkciju veikšanas. Sagatavotajā ziņojumā Finanšu ministrijai norādīts, ka TM ir izvērtējusi iespējamās strukturālās reformas Ieslodzījuma vietu pārvaldē (turpmāk – IeVP), aprēķinājusi izdevumu samazināšanu par 20% - 40%. Taču TM vēlas norādīt, ka jau pašlaik IeVP piešķirtie budžeta līdzekļi nav pietiekami, lai iestāde varētu veikt tai likumā noteiktās pamatfunkcijas šā gada pēdējā ceturksnī. TM norāda – ja valdība lems par budžeta līdzekļu samazinājumu ieslodzījuma vietām, tad Ministru kabinetam vienlaicīgi ir jāpieņem konceptuāls lēmums par atsevišķu ieslodzījuma vietu slēgšanu un būtisku Cietumu slimnīcās darbības apjomu samazināšanu. IeVP kārtējie izdevumi ir cieši saistīti ar ieslodzīto personu skaitu, kas pēdējā pusgada laikā audzis par 10% un šobrīd ieslodzījuma vietās atrodas apmēram 7100 personas. Cietumu slēgšana un Cietumu slimnīcas darbības samazināšana laikā, kad būtiski pieaug ieslodzīto skaits, nopietni apdraud ieslodzījuma sistēmas normālu un sabiedrībai drošu funkcionēšanu, norādīts TM sniegtajā ziņojumā. Lai panāktu pakāpenisku ieslodzījuma vietām nepieciešamo līdzekļu samazinājumu, kas atslogotu valsts budžetu sākot ar 2010. gadu, nepieciešamas būtiskas izmaiņas kriminālsodu politikā, kas paredzētu samazināt to nodarījumu skaitu, par kuriem paredzēts brīvības atņemšanas sods, saīsinātu piespriestā un izciestā brīvības atņemšanas soda ilgumu u.c. TM ir sagatavojusi un sniedz Finanšu ministrijai tiesu budžeta samazinājuma priekšlikumus par 20%, 30% un 40%, taču vienlaicīgi norāda, ka divi pēdējie varianti nav īstenojami bez vairāku tiesu slēgšanas. Sadaļā par tiesu budžetu TM arī norāda, ka šogad būtiski pieaudzis tiesā saņemto civillietu skaits, kā rezultātā tiek iekasētas valsts nodevas lielākā apmērā, nekā sākotnēji tika prognozēts. No valsts nodevām iegūtos līdzekļus TM piedāvā novirzīt tiesu saimniecisko izdevumu segšanai un atalgojumu izmaksai tiesnešiem un tiesu darbiniekiem. Ja šādu variantu valdība atbalstītu, pie kopējā budžeta samazinājuma 20% apmērā tiesnešu atalgojums saruktu par 15%. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv