Informācija presei Jaunumi
NĪN

Šodien, 29. jūlijā, Tieslietu ministrija nosūtījusi Finanšu ministrijai, kā arī citām saskaņošanā iesaistītajām institūcijām precizētos priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa reformai. Tieslietu ministrija aicina ieviest neapliekamo minimumu 100 000 eiro apmērā uz katru deklarēto personu, kā arī samazināt nodokli dzīvojamās apbūves zemei piecas reizes no 1,5% uz 0,3%.  

Precizētie priekšlikumi tapuši pēc š.g. 21.jūlijā Tieslietu ministrijā notikušās saskaņošanas sanāksmes par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””. Precizētie priekšlikumi paredz noteikt, ka neapliekamo minimumu nosaka uz katru deklarēto personu 100 000 eiro apmērā, bet vērtības atlikumam, ja tāds ir, piemēro samazinošo koeficientu 0,2. Piemēram, ja mājokļa kadastrālā vērtība ir 80 000 eiro un tajā ir deklarējusies viena persona, nodoklis par mājokli nebūtu jāmaksā. Ja, piemēram, mājokļa vērtība ir 300 000 eiro un tajā deklarējušās divas personas, tad nodokli rēķinātu no 20 000 eiro. Minētais samazinošais koeficients darbotos tikai mājokļiem ar vērtību līdz 500 000 eiro. 

Tāpat priekšlikumi paredz visai dzīvojamās apbūves zemei samazināt nodokli no 1,5% uz 0,3%. Minētais samazinājums attiektos pilnīgi uz visu dzīvojamās apbūves zemi. 

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas aprēķiniem, īstenojot šīs izmaiņas, pašvaldību kopējie ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2022.gadā būtu vismaz 232 milj. EUR. Salīdzinājumam, 2018.gadā pašvaldības faktiski iekasēja 207 milj. eiro (neskaitot iepriekšējo gadu parādus). Tieslietu ministrijas ieskatā minētā ieņēmumu prognoze ļauj runāt par nodokļa likmes samazināšanu komersantiem uz pusi. 

J.Bordāns: “Tiesības uz mājokli ir fundamentāla pamattiesība. Tāpēc mēs aicinām atcelt nekustamā īpašuma nodokli primārajiem mājokļiem un uz pusi samazināt likmes komersantiem. Mūsu veiktie aprēķini liecina, ka risinājumu ir iespējams atrast.”

Š.g. 15.jūlijā Valsts zemes dienests sabiedriskajai apspriešanai nodeva uz 2022.gadu projektētās kadastrālās vērtības, kas saskaņā ar valdības dotu uzdevumu pārrēķinātas atbilstoši nekustamo īpašumu vērtībai tirgū. Lai šīs kadastrālās vērtības 2022.gadā stātos spēkā, tās ir jāapstiprina Ministru kabinetā. Tieslietu ministrs iepriekš paudis nostāju, ka nevirzīs šo projektu apstiprināšanai valdībā kamēr nav garantiju, ka tiek ieviests neapliekamais minimums primārajam mājoklim un mazinātas nodokļu likmes komersantiem.