Informācija presei Jaunumi
Sankcijas

Tieslietu ministrijai ir noteikta koordinējošā loma sankciju piemērošanā attiecībā uz valsts uzturētajiem reģistriem, tādējādi Tieslietu ministrija informē par aktualitātēm attiecībā uz piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros 2022. gada 25. martā.

Tiesu administrācija kā vienotās datorizētās zemesgrāmatas pārzinis ir tiesām nosūtījusi informāciju par 54 nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas sankcionēto personu īpašumā, valdījumā vai kontrolē.

Tiesas 44 nekustamajiem īpašumiem veikušas aizlieguma atzīmi. Tiesas turpina vērtēt un lemt par aizlieguma piemērošanu.

Uzņēmuma reģistrs konstatējis piecus gadījumus, kas varētu liecināt par mēģinājumiem apiet sankciju sekas un kur pieteiktās izmaiņas skar sankcionētās personas. Informācija sniegta tiesībsargājošām iestādēm un izmaiņas reģistra datos nav veiktas. Tāpat Uzņēmumu reģistrs atteicis veikt izmaiņas patieso labuma guvēju sastāvā SIA URALCHEM Trading.

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 66 transportlīdzekļiem, kas pieder sankcionētām personām vai ir to turējumā, ir uzlikusi aizlieguma atzīmi reģistrēt transportlīdzekļus, ka ārī uzlikusi atsavināšanas atzīmi personas īpašumā reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir piemērojusi sankcijas deviņām traktortehnikas un tās piekabju vienībām. Traktortehnika pieder patiesībā labuma guvējam, kura ir sankcionēta persona vai ir tās turējumā. Saskaņā ar uzlikto aizlieguma atzīmi, šobrīd traktortehniku nevar noņemt no uzskaites, veikt tehnisko apskati, reģistrēt komercķīlas atzīmi un veikt īpašnieka maiņu.

Lauksaimniecības datu centrs konstatējis reģistrētu ganāmpulku vienai juridiskai personai, kas saistīta ar sankcionēto personu, taču saimniecība (ganāmpulks) ir likvidēts vēl pirms sankciju noteikšanas.

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā vienam helikopteram veikusi atzīmi, ka tas ir saistīts ar sankcionētu personu, tādējādi ierobežojot iespēju konkrēto gaisa kuģi noņemt no gaisa kuģa reģistra.

Tieslietu ministrija uzsver, ka, reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, tiek ieviestas arvien jaunas sankcijas un iestādes turpinās aktīvi tās piemērot.

Aktuālā informācija pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā un Atvērto datu portālā.