Informācija presei
Šodien, 4.februārī, Latvijas valsts portālā www.latvija.lv ir pieejami četri jauni Tieslietu ministrijas izstrādātie e-pakalpojumi, proti, atkārtotas laulību, dzimšanas, miršanas apliecības vai izziņas, kā arī statistisko datu izsniegšana pēc pieprasījuma. Izmantojot e-pakalpojumus, iedzīvotāji tos varēs lietot sev pieejamā laikā un vienkāršā veidā. Turpmāk iedzīvotāji varēs elektroniski pieprasīt atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību vai izziņu, izmantojot e-pakalpojumus. Privātpersona pieprasītos dokumentus varēs saņemt izvēlētā dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā. Izmantojot e-pakalpojumu „Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma”, būs iespēja pieprasīt un saņemt kvalitatīvus un pilnīgus dzimšanas, laulības vai miršanas reģistrācijas statistiskos datus. Šī pakalpojuma mērķa grupa ir uzņēmumi, kuri nodarbojas ar komercdarbības attīstības plānošanu, kā arī  personas, kuras veic statistisko datu apstrādi zinātniskiem, pētnieciskiem un citiem mērķiem. E-pakalpojumi tika izveidoti, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu „Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma”, kuru realizēja Tieslietu ministrija sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv