Informācija presei
Tieslietu ministrija izsaka visdziļāko līdzjūtību Ārijas Iklāvas tuviniekiem.