Informācija presei
Prasības pretendentiem/-ēm: • maģistra grāds tiesību zinātnēs vai ekonomikā  • labas angļu valodas zināšanas, vēlamas vācu vai franču valodas zināšanas  • darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā trīs gadi  • pieredze darbā valsts pārvaldē ne mazāk kā divi gadi  • zināšanas par rūpniecisko īpašumu un tā aizsardzību  • zināšanas administratīvajās tiesībās un procesā  • izpratne par budžetu un finanšu vadību  • izpratne par valsts pārvaldes iestādes uzbūves un darbības principiem  • ļoti labas sadarbības un komunikācijas spējas Saskaņā ar konkursa nolikumu pretendentu atlasei atklātā konkursā uz Patentu valdes direktora amatu pretendentiem/-ēm kopā ar pieteikuma dokumentiem jāiesniedz rakstu darbs - eseja „Patentu valdes loma rūpnieciskā īpašuma tiesību politikas īstenošanā un attīstībā”.  Esejas saturam jāatspoguļo:  1) Patentu valdes līdzšinējās darbības novērtējums (t.sk. strukturālās un saturiskās izmaiņas) un turpmākās īstermiņa un vidēja termiņa strukturālās attīstības perspektīvas;  2) rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības politikas mērķi, Patentu valdes loma šo mērķu sasniegšanā, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības īstenošanā;  3) Patentu valdes sniegto pakalpojumu attīstība, t.sk. sadarbība ar iesaistītajiem partneriem;  4) Patentu valdes loma starptautiskajā sadarbībā un tās attīstības perspektīvas. Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.  Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un darba pieredzes aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības nodaļā (Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas), Rīgā, LV 1536) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (pasta zīmogs). Ar konkursa nolikumu var iepazīties Tieslietu ministrijas mājas lapā www.tm.gov.lv. Tālrunis uzziņām: 67036731, 67036724.