Informācija presei
Ceturtdien, 8.martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātos grozījumus Maksātnespējas (MNL) un Civilprocesa (CPL) likumā. TM ir izvērtējusi likumu piemērošanu praksē, tāpēc grozījumi risinās tajā atklātās problēmas. Grozījumi CPL paredz, ka tiesnesim būs jāinformē parādnieks arī par tiesībām līdz maksātnespējas procesa pieteikuma izskatīšanas dienai sniegt pierādījumus par spēju segt parādsaistības. Līdz šim tiesnesis nosūtīja parādniekam tikai kreditora pieteikumu, lēmumu par lietas ierosināšanu un informēja parādnieku un kreditoru par lietas izskatīšanas dienu. „Grozījumi skaidri pateiks, ka tiesnesim ne tikai jāmeklē maksātnespējas procesa pazīme, bet arī jāskatās, vai ir strīds par tiesībām un vai parādnieks ir spējīgs samaksāt maksātnespējas procesa pieteikumā minētās parādsaistības. Ja ir strīds par tiesībām vai parādnieks spēj segt parādsaistības, tiesnesis nepasludinās maksātnespējas procesu un izbeigs lietu,” skaidro tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Izmaiņas MNL nosaka pabeigt ātrāk (1-2 gadu laikā) pirms 2010. gada 1. novembra sāktos maksātnespējas procesus vai piemērot spēkā esošā MNL normas. Šie grozījumi novērsīs pašreizējo situāciju, kad dažādos laika periodos pasludinātos maksātnespējas procesus skata pēc dažādiem likumiem. „Ja administrators neievēros termiņus, Maksātnespējas administrācijai (MNA) būs jāpārbauda viņa rīcība konkrētajā procesā. Nekonstatējot objektīvus attaisnojumus, MNA turpmāk varēs sniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu no maksātnespējas procesa,” norāda tieslietu ministrs. Grozījumi paredz kārtību, kādā administratora atlīdzībai ir piemērojams pievienotās vērtības nodoklis. Pašlaik skaidra kārtība pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai ir noteikta tikai zvērinātu notāru un tiesu izpildītāju atlīdzībai. Izmaiņas noteic, ka administrators varēs pagarināt vienkāršotākā kārtībā parādnieka mantas pārdošanas plāna sastādīšanas termiņu, par to informējot kreditorus. Ja kreditori iebildīs, tikai tad par to būs jālemj kreditoru sapulcē. Grozījumi papildina likumā norādītos saistību dzēšanas ierobežojumus. Turpmāk fiziskajām personām saistību dzēšanu nepiemēros vai izbeigs, ja parādnieks arī sistemātiski nepildīs likumā norādītos pienākumus un tas būtiski ietekmēs maksātnespējas procesa efektīvu un likumīgu norisi. Izmaiņas precizēs juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmi. Parādnieka saistību neizpildes termiņš būs divi mēneši. Tas nozīmē, ja parādnieks ilgāk nekā divus mēnešus nespēj nokārtot parādsaistības, juridiskajai personai ir jāiesniedz parādnieka maksātnespējas pieteikums. 2010.gada 1.novembrī stājās spēkā jauns MNL, bet kopš pagājušā gada jūnija TM vērtē tā piemērošanu. Kopumā notikušas 14 sanāksmes, kurās skatīti 70 priekšlikumu par nepieciešamajiem grozījumiem maksātnespējas procesa regulējumā. Sanāksmēs piedalījās TM, Komercbanku asociācijas, Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas, Darba devēju konfederācijas, Ārvalstu investoru padomes, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, Kredītņēmēju apvienības, Brīvo arodbiedrību savienības, Pagaidu darba aģentūru asociācijas, Bankrota tiesību speciālistu arodbiedrības, Zvērinātu advokātu padomes pārstāvji. Jaunākais Pasaules Bankas pētījums Doing Business liecina, ka veiktie uzlabojumi maksātnespējas normatīvajā regulējumā procesa atvieglošanas ziņā Latvijai ļāvuši pakāpties par 54 vietām. Pēc Maksātnespējas reģistra datiem vidēji mēnesī pasludina 70 maksātnespējas procesus un 5 tiesiskās aizsardzības procesus. Grozījumi likumos vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Grozījumu projektus var lasīt Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv Twitter: @Tieslietas