Tieslietu ministrija nav saskaņojusi Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Krimināllikumā, kas paredz sīko zādzību, krāpšanu, piesavināšanos, kā arī mantas bojāšanu sīkā apmērā dekriminalizēšanu. Šo priekšlikumu jau iepriekš neatbalstīja arī pastāvīgi darbojošās Tieslietu ministrijas Krimināllikuma darba grupas locekļi. Par sīku apmēru paredzēts uzskatīt gadījumus, kad vainīgajam bijis nodoms iegūt, iznīcināt vai bojāt kriminālpārkāpuma priekšmetu, kura vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī  ir  līdz 1/10  no  minimālās mēnešalgas. „Uzskatu, ka tikai naudas trūkuma dēļ valsts pārvaldē nedrīkstam kabatas zagļus atbrīvot no kriminālatbildības, īpaši brīdī, kad ekonomiskās krīzes ietekmē sīko zādzību skaits strauji paaugstinās. Kriminālatbildības aizstāšana ar administratīvo atbildību situāciju vēl vairāk varētu pasliktināt,” uzskata tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesors Uldis Krastiņš Krimināllikuma darba grupā jau iepriekš norādījis, ka konceptuāli neatbalsta šādus grozījumus, jo šādi pārkāpumi administratīvajās tiesības neiederas pēc būtības - administratīvo tiesību pamatā ir administratīvs tiesību akts, par kura pārkāpumu paredzēts sods, turklāt administratīvā atbildība ir par darbību vai bezdarbību. Tieslietu ministrija, aplūkojot lielāko daļu Eiropas valstu tiesību sistēmas, ir secinājusi, ka tādas darbības kā sīka zādzība, krāpšana, piesavināšanās, mantas iznīcināšana vai bojāšana nav dekriminalizētas. Turklāt šādu grozījumu izdarīšanas gadījumā netiks nodrošināta efektīga un adekvāta īpašumtiesību aizsardzība, tādējādi tiks pārkāptas LR Satversmes 89. un 105.pantā garantētās personas tiesības. Arī Latvijas Darba devēju konfederācija iebilst pret šajā likumprojektā plānotajiem grozījumiem, jo ierosinātās izmaiņas var veicināt kriminogēnās vides attīstību Latvijā un negatīvi ietekmēt sabiedrisko drošību. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536