Šodien valdība pieņēma grozījumus Ministru kabineta kārtības rullī un Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) nolikumā, kas paredz izslēgt funkciju – valdības pārstāvība Satversmes tiesā (turpmāk – ST). Grozījumus izstrādājuši TM speciālisti. Kā teikts anotācijā, par 20% samazinātā finansējuma dēļ TM turpmāk nevarēs nodrošināt tai doto funkciju – Ministru kabineta pārstāvību ST. Līdz šim, lai nodrošinātu šīs funkcijas izpildi, TM sagatavoja valdības atbildes raksta un vēstuļu projektus ST un pārstāvēja Ministru kabinetu ST, kā arī veica ST spriedumu analīzi un koordinēja to izpildi. Turpmāk būs spēkā kārtība, ka Ministru kabineta viedokļa sagatavošanu un pārstāvību ST koordinēs Valsts kanceleja tai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Valsts kanceleja, saņemot valdībai adresētus ST dokumentus, elektroniskā veidā par to informēs ministriju, kura ir bijusi apstrīdētā tiesību akta sagatavotāja, kā arī  vienosies par termiņu, kādā ministrija iesniegs atbildes projekta darba variantu. Valsts kanceleja, saņemot ministrijas sagatavoto materiālu, to juridiski izvērtēs un elektroniskā veidā saskaņos ar ministriju, pēc tam – iesniegs izskatīšanai Ministru kabineta sēdē; Ministru kabinetu ST sēdē pārstāvēs atbildīgās ministrijas un Valsts kancelejas attiecīgi pilnvarots pārstāvis. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas p.i. Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv