Tieslietu ministrija (TM) ir neizpratnē par Tiesībsarga neinformētību ieslodzīto veselības aprūpes sistēmas uzlabošanā. Tieši šogad TM ar Veselības ministrijas (VM) atbalstu ir izdevies panākt ievērojamu progresu ieslodzīto veselības aprūpes sistēmas uzlabošanā. Ir izveidota jauna ieslodzīto veselības aprūpes finansēšanas kārtība, kas maksimāli tuvināta sabiedrībā pastāvošajai. Jaunā kārtība ir saistīta ar papildus naudas nepieciešamību ieslodzīto veselības aprūpes izdevumu segšanā, tomēr TM šos izdevumus nodrošinās piešķirtā budžeta ietvaros. Šī gada septembrī Ministru kabinets (MK) atbalstīja noteikumu projektu par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, kas paredz jaunu kompetences sadalījumu starp VM un TM. Tas noteic, ka TM segs maksu par ieslodzījuma vietā strādājošas ārstniecības personas sniegtajiem pakalpojumiem un pacientu iemaksām un to līdzmaksājumiem par ieslodzītajiem, kas saņem veselības aprūpi ārpus ieslodzījuma vietas. Jaunais regulējums stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī. Tāpat jaunais regulējums paredz, ka ambulatoros un stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus ieslodzītie varēs saņemt ar ieslodzījuma vietā strādājoša ārsta nosūtījumu. Noteikumi ir arī papildināti ar kārtību, kādā ieslodzījuma vietā strādājošam ārstam aprēķina laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apjomu. Pašlaik noteikumi paredz, ka no valsts budžeta apmaksātus ambulatoros un stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus persona var saņemt, ja ir nosūtījums, kuru izrakstījis līgumattiecībās ar Veselības norēķinu centru esošs ģimenes ārsts vai speciālists, bet nav noteikts, ka minētos pakalpojumus var saņemt ar ieslodzījuma vietā strādājoša ārsta nosūtījumu, tāpēc līdz šim ieslodzītie šos pakalpojumus saņemt nevarēja. Turklāt šī gada 18.oktobra MK sēdes darba kārtībā ir iekļauts VM izstrādātais MK noteikumu projekts, kas paredz ieslodzītajiem iespējas saņemt arī kompensējamos medikamentus atbilstoši diagnozei. Pašlaik TM turpina izvērtēt piemērotākos Latvijas Cietumu slimnīcas darbības pilnveidošanas modeļus. Tā kā jebkuram no šīs problēmas risinājumiem būs nepieciešami papildus līdzekļi, TM plāno nākamgad izstrādāt atbilstošāko risinājumu, izvērtējot dažādu alternatīvu izmaksas.  TM atkārtoti pateicas VM par sadarbību ieslodzīto veselības aprūpes problēmu risināšanā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/