Par narkotiku lietošanu jau pašlaik Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk – LAPK) ir paredzēts administratīvais sods Ls 75 apmērā vai administratīvais arests. Savukārt kriminālsods par narkotisko vielu lietošanu tiek paredzēts tikai tādā gadījumā, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā. Tādējādi Tieslietu ministrija (turpmāk – TM) vēlas uzsvērt, ka sabiedrībai tiek izplatīta neprecīza informācija, apgalvojot, ka ministrija piedāvā dekriminalizēt narkotisko vielu lietošanu. Ministrijas speciālisti uzsver, ka administratīvais pārkāpums, piemēram, narkotisko vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma, kas izdarīta atkārtoti, joprojām ir un paliek administratīvs pārkāpums un tikai tas, ka persona nav labojusies,  nevar šo pārkāpumu atzīt par krimināli sodāmu. Turklāt darba grupas izstrādātajos grozījumos LAPK tiek paredzēts būtiski palielināt naudas sodu par narkotisko vielu lietošanu, proti – līdz Ls 250. TM speciālisti uzsver, ka par narkotisko vielu glabāšanu vai iegādāšanos nelielā apmērā turpmāk uzreiz tiks noteikta kriminālatbildība atšķirībā no esošā regulējuma, kad par pirmo šādu pārkāpumu ir paredzēta administratīvā atbildība. Savukārt narkotiku tirgošana neatkarīgi no apmēra gan pašlaik, gan arī turpmāk  būs tikai un vienīgi krimināli sodāma. TM pauž neizpratni par policijas un Iekšlietu ministrijas amatpersonu paustajiem viedokļiem, nosodot darba grupas izstrādātos grozījumus Krimināllikumā un LAPK, jo darba grupā piedalījās pārstāvji gan no Valsts policijas, gan Iekšlietu ministrijas. Proti – abas institūcijas bija informētas par topošajiem grozījumiem normatīvajos aktos un piedalījās diskusijās par iecerētajām izmaiņām, paužot tām atbalstu. Narkotiku lietošana ir pārkāpums, kura izmeklēšanai kriminālprocesuālā kārtībā policija tērēs milzīgus resursus, liedzot spēkus un resursus ieguldīt daudz nopietnāku noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā. Turklāt policijas pārstāvji ne reizi vien publiski pauduši nostāju, ka policijai trūkst resursu sīku noziegumu izmeklēšanai un tādēļ izskanēja priekšlikums dekriminalizēt sīkās zādzības, nosakot par tām administratīvo sodu. TM norāda, ka narkotiku lietošana jebkurā gadījumā tiks uzskatīta par vainu pastiprinošu apstākli, ja narkotiskās vielas lietojusī personas izdarīs kādu noziedzīgu nodarījumu. TM darba grupas izstrādātie grozījumi Krimināllikumā un LAPK ir tapuši saskaņā ar Ministru kabineta atbalstīto Kriminālsodu politikas koncepciju un pašlaik nodoti saskaņošanai ministrijām un citām ieinteresētajām personām. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036739; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv